header image

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa

Ministerija įgyvendina Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programą. Ši programa startavo 2017-2018 m. m., ji apjungė ir tęsė prieš tai buvusių dviejų programų – Pienas vaikams ir Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo programa, veiklą.

Programai įgyvendinti yra rengiama šešerių metų programos įgyvendinimo strategija. Šiuo metu įgyvendinama programos 2023–2029 mokslo metų strategija. 

Programos tikslai:

  • padidinti ugdymo įstaigose vaikų suvartojamų vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų kiekį;
  • padidinti vaikų suvokimą apie vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo ir sveikos mitybos naudą;
  • didinti vaikų informuotumą apie tvarų žemės ūkį ir gyvenimo būdą, poveikį aplinkai, kovoti su maisto švaistymu.

Programos tikslinė grupė – vaikai, lankantys ikimokyklines ugdymo įstaigas, ir pradinių klasių mokiniai. Programos priemonės apima vaisių, daržovių bei pieno gaminių tiekimą vaikams ir edukacinių bei informacinių veiklų įgyvendinimą. 

Pagal šią Programą vaikams per mokslo metus tiekiami obuoliai, morkos, kriaušės, vaisių ir daržovių sultys bei pieno gaminiai – geriamasis pienas, jogurtas, švieži ar brandinti sūriai. Visi vaikams tiekiami produktai turi būti pagaminti laikantis ekologinės gamybos arba nacionalinės maisto kokybės sistemos reikalavimų.

Dalyvavimas šioje programoje yra savanoriškas, bet kuri vaikų ugdymo ir švietimo įstaiga gali dalyvauti šioje programoje. Programoje dalyvauja 1,4 tūkst. vaikų ugdymo įstaigų, produktus gauna per 230 tūkst. vaikų.


Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos interneto puslapis.

Priemonę administruojančios VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros puslapis.

Europos Komisijos svetainė, skirta Mokyklų programai.

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017-2023 mokslo metų strategijos įgyvendinimo vertinimo ataskaita (vertinimo santrauka, pristatymas).

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-10-17