header image

Šviežių vaisių ir daržovių kokybė

Lietuvos rinkai leidžiama tiekti tik saugius atitinkamos kokybės šviežius vaisius ir daržoves. Kokybės reikalavimus apibrėžia prekybos standartai. Prekybos standartus ir atitikties kontrolę reglamentuoja Europos Sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.