Ženklinimas

NKP sertifikatas suteikia teisę produktus ženklinti LR prekių ženklų registre įregistruotu, Žemės ūkio ministerijai nuosavybes teise priklausančiu NKP ženklu.

Ženklo matmenys: aukštis – 5 cm, ilgis – 8 cm. Ženklo dydis gali būti keičiamas, išlaikant nurodytas proporcijas. Ženklą sudarančių simbolio ir žodžio „KOKYBĖ“ spalva yra tamsiai raudona, fonas baltas. Taip pat galima naudoti juodos spalvos ženklą baltame fone. Jei dėl pakuotės spalvų ženklas tampa sunkiai matomas, išorinė jo pusė gali būti apibrėžiama balta linija siekiant, kad būtų didesnis kontrastas pakuotės spalvoms.

Ženklu „Kokybė“ ženklinami tik NKP. Ženklas „Kokybė“ negali būti naudojamas taip, kad tretieji asmenys galėtų jį supainioti su komerciniu prekės ženklu, konkretų gamintoją nurodančiu ženklu ar bet kokiu kitu klaidinančiu būdu. Draudžiama tiekti rinkai šiuo ženklu pažymėtus nesertifikuotus produktus ir naudoti bet kokias nuorodas ant nesertifikuoto produkto išorinės ar vidinės pakuotės, reklaminėje medžiagoje arba su juo susijusiuose dokumentuose, jei tai gali tiesiogiai ar netiesiogiai suklaidinti vartotoją dėl produkto atitikties nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos reikalavimams.

NKP etiketėje taip pat turi būti nurodytas sertifikavimo įstaigos kodas. Etikečių su ženklu „Kokybė“ pavyzdžius privaloma suderinti su sertifikavimo įstaiga prieš jų spaudą.

Pateikiame ženklą „Kokybė“ įvairiais formatais: pdf; gif; jpg; png.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-28