Teisės aktai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 3D-524 „Dėl nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. Aktuali redakcija

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 3D-308 „Dėl pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacijų patvirtinimo“. Aktuali redakcija

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. 3D-292 „Dėl leidimo sertifikuoti pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintus produktus suteikimo taisyklių patvirtinimo“. Aktuali redakcija

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. 3D-475 „Dėl leidimo sertifikuoti pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintus produktus suteikimo VšĮ „Ekoagros“. Aktuali redakcija

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. 3D-331 "Dėl pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų sertifikavimo paslaugų įkainių patvirtinimo". Aktuali redakcija

Žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 3D-868 „Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 3D-17 „Dėl leidimo sertifikuoti pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintus produktus suteikimo VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai“ pripažinimo netekusiu galios“. Aktuali redakcija

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. 3D-27 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Aktuali redakcija

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 3D-169 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Aktuali redakcija

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 3D-152 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Aktuali redakcija

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 3D-254 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Aktuali redakcija

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-16