Parama gamintojams

Siekiant skatinti produktų gamybą pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos reikalavimus, taip pat jų vartojimą bei asortimento plėtrą, šioje sistemoje dalyvaujantiems ūkininkams teikiama parama:

  • pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. Pagal šią priemonę, pirmą kartą žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemose dalyvaujantiems ūkininkams numatoma  kompensuoti papildomas, su dalyvavimu kokybės sistemoje susijusias išlaidas: produktų sertifikavimo, kontrolės, tyrimų, reikalingų įrodyti atitiktį keliamiems reikalavimams, produktų etiketės, pakuotės dizaino sukūrimo ir įsigijimo, informacinės medžiagos apie tiekiamų rinkai produktų ypatybes maketavimo ir spausdinimo ir kt. Parama teikiama ne ilgiau kaip penkerius metus. Didžiausia numatyta galima paramos suma vienai žemės ūkio valdai per metus: ekologiškų produktų gamybos sistemos dalyviams - 2998 Eur; ES pripažintų produktų gamybos sistemų dalyviams – 2776 Eur; nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybes sistemos dalyviams – 2895 Eur.

Paraiškos pagal šią priemonę 2019 m. renkamos nebus.

  • pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, kurios lėšomis pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą sertifikuotų vaisių, uogų ir daržovių augintojams kompensuojami derliaus nuostoliai, patiriami dėl papildomų aplinkosauginių reikalavimų laikymosi. Paramos dydis:  daržovėms ir bulvėms – 318 Eur už ha; vaisiams ir uogoms – 336 Eur už ha. Įsipareigojimai pagal šią priemonę prisiimami 5 arba 6 metų laikotarpiui.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-28