Nacionalinė žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistema

Globalizacijos procesui užvaldžius rinkas, vis aktualesnis tampa įprastinio, vietinio maisto gamybos ir vartojimo tradicijų išsaugojimas. Šalys skirtingais būdais sprendžia šį uždavinį. Lietuvoje nuo 2007 m. įteisinta nacionalinė žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistema. Pagal šią sistemą gaminami produktai, kurių kokybė pranoksta Europos Sąjungos (ES) ir nacionalinių teisės aktų nustatytus šių produktų saugos, gyvūnų ir augalų sveikatos, gyvūnų gerovės ar aplinkosaugos reikalavimus ir (arba) kurie dėl tam tikrų ūkininkavimo ar gamybos būdų naudojimo pasižymi ypatingomis savybėmis.

Europinės ir nacionalinės produktų kokybės sistemos

Dar iki narystės ES, kaimyninės valstybės, siekdamos suteikti prioritetą šalyje pagamintiems produktams, naudojo ženklus: „Pagaminta Latvijoje“; „Pagaminta Lenkijoje“. Tuo tarpu senosios ES šalys turėjo pripažintus kokybės ženklus, kuriais galėjo būti ženklinami produktai tik pagaminti ir sertifikuoti pagal aiškiai apibrėžtus, aukštesnius kokybės reikalavimus (pvz., Label Rouge (Prancūzija), AMA (Austrija), Global approach (Olandija) ar QS (Vokietija).

Įsijungus į ES naujoms šalims, tokie ženklai kaip „Pagaminta Latvijoje“ ar „Pagaminta Lenkijoje“ buvo traktuojami kaip  diskriminaciniai, todėl buvo pakeisti arba panaikinti.  Europos Komisija atliko specialų tyrimą ir nustatė, kad valstybėse narėse yra per 400 skirtingų nacionalinių kokybės sistemų. Siekiant valdyti šį procesą,  2005  m.  ES reglamentu  buvo apibrėžti bendrieji reikalavimai  nacionaliniu lygiu pripažintoms kokybės sistemoms, tuo tarpu konkrečius reikalavimus  leista apsibrėžti pačioms šalims narėms pagal jų poreikius ir gamybos sąlygas.

Bendrųjų reikalavimų esmė yra ta, kad pagal nacionalines sistemas pagaminti produktai turi atitikti aukštesnius nei įprasta kokybės reikalavimus gyvūnų ir augalų sveikatos, gyvūnų gerovės ar aplinkosaugos srityse. Atitiktis šiems reikalavimams turi būti patvirtinta nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotu sertifikatu.

Taigi šiuo metu ES gyvuoja tiek ES lygiu reglamentuotos maisto kokybės sistemos (tokios kaip registruotų saugomų kilmės nuorodų, saugomų geografinių nuorodų, tradicinių, specifinėmis savybėmis pasižyminčių produktų bei ekologiškų produktų), tiek ir nacionaliniu lygiu pripažintos produktų kokybės sistemos.

Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagaminti  produktai

Lietuvoje nebuvo plačiai naudojami nei išskirtiniai ženklai, pažymintys vietos gamintojų gaminius, nei kokybės sistemos, todėl, išanalizavus kitų šalių kokybės sistemas ir remiantis jų patirtimi, buvo nutarta kurti nacionalinę produktų kokybės sistemą. Tokiu būdu siekiama sudaryti ūkio subjektams, ypač smulkiesiems, galimybes sukurti didesnę produkto pridedamąją vertę ir atrasti nišą persotintoje rinkoje.

Lietuvoje 2005–2007 m. buvo įgyvendinamas Dvynių projektas „Specifinėmis žemės ūkio sąlygomis auginamos pagerintos kokybės produkcijos gamybos ir kokybės kontrolės sistemos parengimas“. Šį projektą vykdė Prancūzijos Respublikos žemės ūkio ir žuvininkystės ministerija bei  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, dalyvaujant  Prancūzijos paukštienos augintojų susivienijimų SYNALAF ir  Label Rouge atstovams,  Lietuvos paukščių augintojų ir veisėjų asociacijai, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai. Dvynių projekto rėmuose ir papildomai į pagalbą pasitelkus maisto gamintojų, perdirbėjų, prekybos įmonių, vartotojų bei mokslo institucijų specialistus, buvo sukurta žemės ūkio produktų nacionalinės kokybės sistemos koncepcija. Koncepcijoje buvo apibrėžti konkretūs reikalavimai produktų gamybai. Šie reikalavimai yra griežtesni už bendruosius produktų tiekimo rinkai keliamus reikalavimus, tačiau, skirtingai nei ekologinėje gamyboje, leidžiama naudoti normaliai augalų vegetacijai būtiną mineralinių trąšų kiekį, taip pat, esant būtinumui, tam tikru augalų vegetacijos laikotarpiu leidžiama ribotai naudoti mažiau toksiškas augalų apsaugos priemones. Nacionalinė žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistema Lietuvoje įteisinta 2007 m. pabaigoje. Pagal tokią sistemą užaugintus ar pagamintus produktus buvo nutarta vadinti  išskirtinės kokybės produktais. Ilgainiui šis pavadinimas buvo patikslintas ir nuo 2015 m. lapkričio 1 d. jie vadinami pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintais produktais (NKP). Šie produktai yra ženklinami specialiu Kokybės ženklu.

Nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos reglamentavimas ir priežiūra

Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas Nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos ekspertų komitetas nagrinėja specifikacijų, kuriose išdėstyti NKP gamybos ir (ar) auginimo reikalavimai, NKP sertifikavimo ir kitų susijusių dokumentų projektus bei teikia išvadas Nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos tarybai, kuri sudaryta laikantis lygybės principo iš mokslo, pramonės, prekybos, vartotojų ir valstybės institucijų atstovų, nagrinėja dokumentų projektus ir teikia siūlymus žemės ūkio ministrui dėl jų tvirtinimo. NKP sertifikuoja ir jų priežiūrą atlieka akredituota sertifikavimo įstaiga – VšĮ „Ekoagros“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-28