Aktualijos

Mokymai. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. 3D-61 „Dėl privalomo mokymo siekiantiesiems gauti ekologinės gamybos sertifikatą“ (Žin., 2008, Nr. 18-649)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3D-2buvo patvirtintos Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklinimo ir ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklo naudojimo tvarkos taisyklės. Jos reglamentuoja prekių ženklo „Ekologinis žemės ūkis“ (arba ekologiškų produktų ženklo) naudojimo tvarką.

Nuo 2010 m. sausio 1 d.  ekologiškų produktų ženklas turi būti dedamas ant visų rinkoje tiekiamų sertifikuotų Lietuvos Respublikoje išaugintų ir (arba) pagamintų ir paruoštų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų (įskaitant akvakultūrą), kurie skirti žmonių arba ūkinių gyvūnų maistui (1 pav.).

1 pav. Ekologiškų produktų ženklas ir sertifikavimo įstaigos kodas

1 pav. Ekologiškų produktų ženklas ir sertifikavimo įstaigos kodas

Neprivaloma šiuo ženklu ženklinti produkciją tik tiems ūkio subjektams, kurie, tiekdami rinkai ekologiškus produktus, turi ūkininko ūkio registravimo pažymėjimą arba žemės ūkio valdymo ar naudojimo patvirtinimo dokumentus, ekologinio ūkio sertifikatą ir ekologiškus produktus patys tiekia rinkai galutiniam vartotojui. Taip pat šiuo ženklu draudžiama ženklinti tiekiamus rinkai sertifikuotus pereinamojo į ekologinę gamybą laikotarpio produktus.

Po šiuo ženklu privalo būti sertifikavimo įstaigos, kontroliuojančios visą ekologiško produkto auginimo, paruošimo ir gamybos eigą,  kodas. Lietuvoje sertifikavimą atlieka VšĮ „Ekoagros“. Jos kodas ­ – LT EKO 01.  Sertifikavimo įstaigai šis kodas suteiktas Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 9 d. įsakymuNr. 3D-11. (Iki 2010 m. sausio 1 d. ant produkto pakuotės galėjo būti dedamas sertifikavimo įstaigos logotipas).

Jei ant produkto pakuotės bus dedamas ir Europos Sąjungos ekologiško gaminio logotipas (šiuo metu dar nėra privalomas ženklinimas ir ES teisės aktai rengiami), abu ženklai – Ekologiškų produktų ženklas ir ES ekologiško gaminio logotipas turės būti pateikiami ant produkto pakuotės vienas šalia kito, o VšĮ „Ekoagros“ kodas ­ – LT EKO 01 turės būti po ES ekologiško gaminio logotipu.

Greta ES ekologiško gaminio logotipo taip pat turės būti nurodoma vieta, kurioje buvo užaugintos produkto sudėtyje esančios žemės ūkio žaliavos. Ši nuoroda atitinka­mai yra tokia:

  • „ES   žemės  ūkis",  kai  žemės  ūkio   žaliavos  buvo užaugintos ES;
  • „ne ES žemės ūkis", kai žemės ūkio žaliavos buvo užaugintos trečiosiose šalyse;
  • „ES ir ne ES žemės ūkis", kai vienos žemės ūkio žaliavos buvo užaugintos ES, o kitos – trečiojoje šalyje;

Pateikiant nuorodą „ES" arba „ne ES" gali būti neatsižvelgiama į mažus sudedamųjų dalių kiekius, jeigu sudedamųjų dalių, į kurias neatsižvelgiama, visas kiekis neviršija 2 % viso žemės ūkio kilmės žaliavų kiekio.

Pavyzdžiui, (2 pav.):

   
2 pav. Ekologiškų produktų ženklas ir Europos Sąjungos ekologiško gaminio logotipas

Šis naujai išrinktas, bet šiuo metu dar ES teisės aktais nepatvirtintas ES ekologiško gaminio logotipas pakeis senąjį Bendrijos identifikacinį ženklą „Ekologinis žemės ūkis“.

Europos Audito rūmų apžvalga apie ekologinę gamybą Europos Sąjungoje

Ekologinė gamyba pasaulyje (leidinys - prancūzų kalba).

Europos Komisijos metinis pranešimas dėl sertifikatų ekologiškiems produktams išdavimo elektroniniu būdu TRACES sistema (2016 metų statistika).

Ekologinės gamybos komiteto pranešimas apie kūdikių maistą

Ekologinio žemės ūkio statistika 2018 m.

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-28