Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registras

 

 

Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registras įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“.

Teisės aktai, susiję su registro tvarkymu:

1) Vietos savivaldos įstatymas, kurio 7 straipsnio 28 punktas nustato, kad traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė priežiūra yra viena iš savivaldybėms perduotų valstybės funkcijų;

2) Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas;

3) Atlyginimo už Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenų vienetą, pažymas, registro išrašus ir metinio abonentinio mokesčio dydžių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 4 d. nutarimu Nr. 4 „Dėl Atlyginimo už Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenų vienetą, pažymas, registro išrašus ir metinio abonentinio mokesčio dydžių aprašo patvirtinimo“;

4) Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“.

 

Registro valdytoja – Žemės ūkio ministerija;

Registro tvarkytojai – VĮ Žemės ūkio duomenų centras ir savivaldybių administracijos.

 

Registro objektai: traktoriai, savaeigės mašinos, savaeigės žemės ūkio mašinos, kurių variklio galia viršija 8 kW, taip pat jų priekabos ir puspriekabės.

Registro objektams apibūdinti naudojami šių susijusių registrų duomenys:

  • Lietuvos Respublikos gyventojų registro;
  • Juridinių asmenų registro;
  • Lietuvos Respublikos adresų registro;
  • Lietuvos Respublikos hipotekos registro;
  • Turto arešto aktų registro;
  • Ieškomų transporto priemonių registro.
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-10