Valstybės parama 2022 metais

Nuo š. m. vasario 17 d. iki kovo 21 d. buvo priimamos paramos paraiškos kaimo bendruomenių veiklai finansuoti.

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2022 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-92: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a9561ee089a711ec902c973ca77da22a/asr

Kaimo bendruomenių projektams finansuoti buvo numatyta skirti apie 1,1 mln. Eur. Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis, pateiktos 442 paraiškos už 1 425 410,00 Eur. Gautų paraiškų pasiskirstymas pagal veiklos sritis:

- „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“ – 70 paraiškų už 217 402,90 Eur;

- „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio ir (arba) laisvalaikio vietos įrengimas), ir priežiūra“ – 143 paraiškos už 727 737,50 Eur;

- „Mokomųjų vizitų arba tradicinių renginių, renginių, skirtų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių veikloms įgyvendinti, taip pat renginių Lietuvos Respublikos Seimo ir (ar) savivaldybės, kurioje veikia organizacija, paskelbtoms metų temoms garsinti, minėti, organizavimas“ – 229 paraiškos už 480 269,70 Eur.

Atsižvelgiant į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) vertinimo rezultatus, atrankos balus bei skirtas lėšas, pagal pirmumo eilę gali būti finansuojami:

65 projektai, surinkę 20–80 atrankos balų, kuriems  skirta 195 tūkst. Eur pagal veiklos sritį „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“;

20 projektų, surinkusių 70–100 balų, kuriems  skirta 612 tūkst. Eur pagal veiklos sritį „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio ir (arba) laisvalaikio vietos įrengimas), ir priežiūra“;

137 projektai, surinkę 60–100 balų, kuriems  skirta 298 tūkst. Eur pagal veiklos sritį „Mokomųjų vizitų arba tradicinių renginių, renginių, skirtų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių veikloms įgyvendinti, taip pat renginių Lietuvos Respublikos Seimo ir (ar) savivaldybės, kurioje veikia organizacija, paskelbtoms metų temoms garsinti, minėti, organizavimas“;

Tikslią informaciją apie atrinktus projektus galima rasti pagal  NMA tinklalapio nuorodąhttps://portal.nma.lt/nma-portal/pages/presentation

Papildomą informaciją teikia Nacionalinė mokėjimo agentūra bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. [email protected]

Žemės ūkio ministerijos Europos sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento programos Leader ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Monika Barnackienė, tel. (8 5) 239 1128, el. p. [email protected]

Žemės ūkio ministerijos logotipai viešinimui

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-08