Valstybės parama 2019 metais

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-58.

Nuo š. m. vasario 11 d. iki kovo 15 d. buvo renkamos paramos paraiškos kaimo bendruomenių veiklai finansuoti. Kaimo bendruomenių projektams finansuoti buvo numatyta skirti apie 0,8 mln. Eur. Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis pateiktos 416 paraiškos už 1,1 mln. Eur. Gautų paraiškų pasiskirstymas pagal veiklos sritis:
- kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas – 94 paraiškos už 251 685,97 Eur;
- kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams – 134 paraiškos už 635 487,65 Eur;
-renginių organizavimas –188 paraiškų už 309 312,68 Eur.

Žemės ūkio ministras 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3D-342 (pakeistas 2019-10-11 įsakymu  Nr. 3D-565) patvirtino sprendimą skirti nacionalinę paramą 2019 m. kaimo bendruomenių veiklai. 2019 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 3D-348 (pakeistas 2019-10-11 įsakymu Nr. 3D-564) patvirtintas ir sąrašas projektų, kuriems parama neskiriama.

Vadovaujantis Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai projektų atrankos komiteto, sudaryto žemės ūkio ministro 2011 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3D - 502 (toliau – Komitetas), 2019 gegužės 28 d. posėdžio protokolo nutariamąja dalimi Nr. 8D-208 (5.50), dalį projektų, pateiktų pagal antrąją veiklos sritį ,,Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“, rekomenduota įtraukti į rezervinių projektų sąrašą (pridedama). Svarbu atkreipti dėmesį, kad pagal 2019 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-58 ,,Dėl 2019 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), finansavimas rezerviniams projektams gali būti skirtas tuomet, kai dėl pareiškėjo, kuriam skirtas finansavimas, atsisakymo įgyvendinti projektą lieka nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų arba kai pagal nacionalinio biudžeto lėšomis finansuojamas priemones einamaisiais metais lieka nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų ir šios lėšos skiriamos Taisyklėse numatytai veiklai įgyvendinti. Jei atliekamų lėšų nėra, parama rezerviniams projektams neskiriama.

Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos paramos skyriaus vyriausioji specialistė Monika Barnackienė, tel. (8 5) 239 1276, el. p. [email protected] ir Nacionalinė mokėjimo agentūra bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. [email protected]

Žemės ūkio ministerijos logotipai viešinimui

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-01