Valstybės parama 2018 metais

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos žemės ūkio ministro 2018 m. sausio 15 įsakymu Nr. 3D-20.

Gautų paramos paraiškų registras

Kaimo bendruomenių projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,8 mln. Eur. Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis pateiktos 445 paraiškos už 1,1 mln. Eur. Gautų paraiškų pasiskirstymas pagal veiklos sritis:
- kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas – 125 paraiškos už 304 614,02 Eur;
- kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams – 106 paraiškos už 492 153,79 Eur;
- renginių organizavimas – 214 paraiškų už 347 859,81 Eur.

Projektų atrankos komitetas 2018 m. gegužės 9 d. ir birželio 26 d. posėdžiuose apsvarstė paraiškas ir priėmė rekomendacijas (posėdžio protokolai 2018-05-09 8D-251 ir 2018-06-27 8D-343).
Žemės ūkio ministras įsakymais patvirtino sprendimus:
2018-05-14 3D-309 (nauja redakcija 2018-07-11 3D-469) (skirti paramą),
2018-05-17 3D-310 (nauja redakcija 2018-11-05 3D-781) (neskirti paramos),
2018-07-11 3D-468 (neskirti paramos),
2018-10-19 3D-755 (skirti paramą).

2018 m. spalio 19 d.  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministru įsakymu Nr. 3D-755 buvo skirta valstybės parama rezerve buvusiems projektams: 11 projektų pagal pirmąją veiklos sritį ir 21 projektui pagal antrąją veiklos sritį. Šie projektai privalo būti įgyvendinti iki 2019 m. gegužės 31 d. (2018 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. 3D-748)

Žemės ūkio ministerijos logotipai viešinimui

Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos 2-ojo ES paramos skyriaus vyriausioji specialistė Snieguolė Valiulienė, tel. (8 5) 239 8460, el. p. [email protected].

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-01