Valstybės parama 2015 metais

Š. m. birželio 18 d. vyko Nacionalinės paramos kaimo bendruomenėms projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame svarstytos 376 paraiškos. Šiais metais paraiškų pateikta už 3 kartus didesnę sumą nei tam tikslui skirta nacionalinio biudžeto lėšų. Kaimo bendruomenės galėjo teikti projektus, susijusius su verslumu, bendruomeniškumo skatinimu bei viešųjų erdvių sutvarkymu. Paramos paraiškas rinko ir vertino Programos ,,Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras. Centro duomenimis, kaimo bendruomenės tradiciškai daugiausia projektų (apie 60 proc. visų gautų paraiškų) pateikė viešosioms erdvėms tvarkyti. Bendruomeniškumo skatinimo projektai sudarė apie 30 proc., o mažiausiai paraiškų, apie 10 proc., gauta verslumo aplinkai gerinti.

Artimiausiu metu, remiantis projektų atrankos komiteto rekomendacijomis bus rengiami žemės ūkio ministro įsakymai dėl paramos skyrimo. Jiems įsigaliojus kaimo bendruomenės galės pradėti įgyvendinti projektus. Tikimasi, kad paramos sutarčių pasirašymas prasidės liepos pirmojoje pusėje.

Su projektų atrankos komiteto rekomendacijomis galite susipažinti čia

Projektų atrankos komiteto rekomendacija Nr. 2.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-01