2014 metais skirta valstybės parama

2014 m. kaimo bendruomenės ir jų asociacijos ypač aktyviai teikė projektus gauti valstybinę paramą. Paramos paraiškos buvo renkamos nuo kovo 28 d. iki gegužės 2 d.

Programos ,,Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras užregistravo 416  paramos paraiškų iš 50 Lietuvos rajono savivaldybių. Prašoma paramos suma – 7,2 mln. Lt. Kaimo bendruomenių ir jų asociacijų projektams 2014 m. numatyta skirti 2,87 mln. Lt.

Gautų paramos paraiškų (projektų) pasiskirstymas pagal remiamas veiklos sritis:

  • viešųjų erdvių sutvarkymas ir priežiūra – 187 projektai ( 4,3 mln. Lt)
  • verslumo projektai –  69 projektai ( 1,5 mln. Lt)
  • materialinės techninės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas – 160 projektų ( 1,4 mln. Lt).

Gautų paramos paraiškų registras skelbiamas šiuo adresu: http://www.zmmc.lt/images/stories/organizacija/REGISTRAS_KB__2014_GALUTINIS.pdf

Taisyklės

Sprendimai skirti paramą

Dėl paramos neskyrimo 2014 m.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-01