2012 metais skirta valstybės parama

Paramos kaimo bendruomenių veiklai remti teikimo taisyklėse patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-160 (Žin., 2006, Nr. 48-1752; 2012, Nr. 36-1797 ) numatyta, kad kaimo bendruomenės gali siekti paramos kaimo vietovėje esančių viešųjų erdvių sutvarkymui ir pritaikymui kaimo gyventojų poreikiams, maisto produktų gamybos cechų įrengimui kaimo bendruomenei priklausančiose patalpose, kaimo bendruomenei priklausančių naminių gyvūnų laikymo ir priežiūros sąlygų sudarymui ir kaimo bendruomenių materialinės techninės bazės stiprinimui ir (arba) sukūrimui. Maksimali paramos suma vienam projektui 25 tūkst. Lt, bendruomenė gali pateikti ne daugiau kaip vieną projektą. Taisyklėse numatant remiamas veiklos sritis atsižvelgta į bendruomenių poreikius, taip pat didesnis dėmesys skirta kaimo bendruomenių verslumo ugdymui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-01