2009 metais skirta valstybės parama

Kaimo bendruomeninės organizacijos rengia ir įgyvendina įvairius socialinius, aplinkos apsaugos ir tvarkymo, užimtumo, kaimo žmonių mokymo ir švietimo, kultūros paveldo išsaugojimo projektus, atstovauja vietos gyventojų interesams. Jų aktyvi veikla skatina visuomeninį, pilietinį ir ekonominį aktyvumą, gyvenimo aplinkos gerinimą ir tuo pačiu didina kaimo vietovių kaip gyvenamosios vietos patrauklumą.

Šiais metais valstybės parama skiriama kaimo bendruomenių projektams, susijusiems su kaimo bendruomenių patalpų renovacija ir (arba) įrengimu, materialinės techninės bazės stiprinimu, vaikų ir jaunimo žaidimų ir sporto aikštelių, sporto salių (patalpų) įrengimu, kultūrinių renginių organizavimu, veiklos viešinimu ir leidinių leidyba. Maksimali paramos suma vienam projektui gali siekti iki 25 000 Lt.

Valstybės parama kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms teikiama nuo 2006 m.

Pirmą kartą bendruomeninių organizacijų plėtrai ir jų iniciatyvai skatinti Lietuvos Respublikos biudžete numatyta 3 mln. litų. Jų užteko 198 pareiškėjų projektams finansuoti. Daugiau negu 1000 registruotų kaimo bendruomenių vis dar lieka nepasinaudojusios valstybės teikiama parama.

Skelbiamas paraiškų  priėmimas pagal Valstybės paramos kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių veiklai remti teikimo taisykles (Žemės ūkio ministro 2009 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. 3D-133 (Žin., 2009, Nr. 25-997) ).

Paraiškos priimamos nuo kovo 9 d. iki balandžio 20 d. Žemės ūkio ministerijos Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais skyriuje (Universiteto g. 8a, Akademija, LT- 53361, Kauno raj., 203 kab.).

Papildoma informacija teikiama Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais skyriuje tel. 8~37 397 072, 8~37 397 070, el. paštas [email protected].

Paraiškai pildyti būtini dokumentai:

Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-133 patvirtintos Valstybės paramos kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių veiklai remti teikimo taisyklės.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-01