Valstybės parama buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių bandomiesiems projektams

PARAMA PAGAL NACIONALINĖS PARAMOS PRIEMONĘ „PARAMA BUITINIŲ NUOTEKŲ (BIOLOGINIO) VALYMO ĮRENGINIŲ BANDOMIESIEMS PROJEKTAMS“

Paraiškos pagal paramos priemonę ,,Parama buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių bandomiesiems projektams“ (toliau – Priemonė) buvo renkamos nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. gegužės 29 d.

Parama teikiama pagal Priemonės įgyvendinimo taisykles, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 28 d. įsakymu 3D-139 „Dėl Paramos buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių bandomiesiems projektams įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

Priemonės paraiškų rinkimui buvo skirta 120 000 Eur paramos lėšų.
Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM (toliau – NMA) buvo pateiktos 3 paraiškos paramai gauti, bendra prašoma paramos suma sudarė 76 082,64 Eur.  
Projektų atrankos komitetas 2020 m. liepos 15 d. posėdyje apsvarstė paraiškas ir pateikė rekomendacijas (2020-07-16 posėdžio protokolas Nr. 8D-301), o Žemės ūkio ministerija priėmė sprendimus dėl paramos skyrimo ir neskyrimo (2020-07-28 įsakymas Nr. 3D-559).

Papildoma informacija teikiama NMA telefonu (8 5) 247 6524 arba trumpuoju numeriu 1841, taip pat el. būdu NMA interneto puslapyje pasirinkus nuorodą „Užduokite klausimą“ arba bendruoju el. pašto adresu info@nma.lt, taip pat paštu adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.

Informaciją taip pat teikia ir Žemės ūkio ministerijos Bendradarbiavimo su savivaldybėmis ir socialiniais partneriais skyrius, tel.: (8 655) 24 392.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-10