Valstybės parama 2016 metais

Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro duomenimis, užregistruotos 383 kaimo bendruomenių paraiškos, kuriomis siekiama 1,2 mln. Eur paramos pagal 2016 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles.

Šiais, vietos bendruomenių metais, kaimo bendruomenėms Žemės ūkio ministerija skyrė apie 1 mln. Eur.

Gautų paramos paraiškų (projektų) pasiskirstymas pagal 2016 m. remiamas veiklos sritis:

  • kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas – 118 projektų;
  • tradicinių renginių organizavimas – 76 projektai;
  • kaimo vaikų bei jaunimo bendruomeniškumui ir pilietiškumui ugdyti skirtų renginių organizavimas – 28 projektai;
  • kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams  – 161 projektas.

Gautų paramos paraiškų registras skelbiamas čia

Projektų atrankos komiteto rekomendacijos (Nr. 1) (Nr. 2)

Ministerijos sprendimai dėl paramos skyrimo 2016 m. (įsakymai: I, II, III) (skiriama parama: I, II, III) (neskiriama parama: I, II, III)

Informacija apie paramos teikimą 2016 metais

2016 METŲ NACIONALINĖS PARAMOS KAIMO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI TEIKIMO TAISYKLĖS

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-07-24