• Vertinimo planavimas

Detalusis 2023–2025 m. vertinimo planas
Detalusis 2021–2022 m. vertinimo planas
Detalusis 2019–2020 m. vertinimo planas
Detalusis 2017–2018 m. vertinimo planas

  • Tyrimų ir vertinimų ataskaitos
Pavadinimas Metai

1. KPP2014–2020 išankstinis (ex ante) poveikio vertinimas (Ex ante ataskaita ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita (SPAV)

2014

2. KPP 2014–2020 Išankstinis (ex ante) vertinimas dėl finansinių priemonių įgyvendinimo  (ataskaita, priedas)

2014

3. KPP 2014–2020 Išankstinio (ex ante) vertinimo dėl finansinių priemonių įgyvendinimo  atnaujinimas (2021-04-09) (ataskaita)

2021

4. Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (galimybių studija - investicijų projektas) (ataskaita)

2015

5. KPP 2014–2020 įgyvendinimo 2014–2015 metais įvertinimas (ataskaita)

2016

6. KPP 2014–2020 įgyvendinimo 2014–2016 metais įvertinimas (ataskaita)

2017

7. KPP 2014–2020 įgyvendinimo 2014–2017 metais įvertinimas (ataskaita)

2018

8. KPP 2014–2020 poveikio rodiklio „Paukščių populiacija žemės ūkio naudmenose“ apskaičiavimas 2016–2018 metais ir biologinės įvairovės kaitos vertinimas (ataskaita; pristatymas)

2018

9. KPP 2014–2020 įtakos gamtinei aplinkai analizė ir aplinkosauginių rodiklių identifikavimas 2016–2018 metais (ataskaita)

2019

10. KPP 2014–2020 indėlis mažinant neigiamą žemės ūkio poveikį klimato kaitai (ataskaita)

2019

11. KPP 2014–2020 įgyvendinimo 2014–2018 metais (išplėstinis) vertinimas (ataskaita, pristatymas)

2019

12. Rekomendacijos dėl Lietuvos kaimo tinklo ir jo sekretoriato veiklos tobulinimo (ataskaita)

2019

13. KPP 2014–2020 įgyvendinimo 2014–2019 metais įvertinimas (ataskaita)

2020

14. Tyrimas „Biologinės įvairovės poveikio rodiklio „Paukščių populiacija žemės ūkio naudmenose 2020–2022 metais“ nustatymas ir biologinės įvairovės kaitos vertinimas“ (galutinė ataskaita, pristatymas)

2020–2023

15. Tyrimas "Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įtaka ekologiniam ūkininkavimui" (ataskaita)

2021

16. KPP 2014–2020 įgyvendinimo 2014–2020 metais įvertinimas (ataskaita)

2021

17. Tyrimas „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ įtaka skatinant socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę kaimo plėtrą 2014–2020 m." (ataskaita; atvejo studijos: Kauno r. VVG, Alytaus r. –Birštono VVG ir Šilutės r. VVG; santrauka anglų k. summary)

2021

18. Tyrimas „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įtaka socialinės įtraukties skatinimui, skurdo mažinimui ir ekonominei plėtrai kaimo vietovėse“ (ataskaitasantraukasummary)

2021

19. KPP 2014-2020 įgyvendinimo 2014–2021 metais įvertinimas (ataskaita)

2022

20. Tyrimas "Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonių įtaka didinant ūkių gyvybingumą ir visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą ir skatinant inovacines ūkio technologijas" (ataskaita; santrauka; summary)

2022

21. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos M10 priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ efektyvumo vertinimas (ataskaita; summary)

2022

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11