• Tyrimų ir vertinimų ataskaitos
Pavadinimas Metai
1. KPP2014–2020 išankstinis (ex ante) poveikio vertinimas (Ex ante ataskaita ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita (SPAV) 2014
2. KPP 2014–2020 Išankstinis (ex ante) vertinimas dėl finansinių priemonių įgyvendinimo  (ataskaita, priedas) 2014
3. Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (galimybių studija - investicijų projektas) (ataskaita) 2015
4. KPP 2014–2020 įgyvendinimo 2014–2015 metais įvertinimas (ataskaita) 2016
5. KPP 2014–2020 įgyvendinimo 2014–2016 metais įvertinimas (ataskaita) 2017
6. KPP 2014–2020 įgyvendinimo 2014–2017 metais įvertinimas (ataskaita) 2018
7. KPP 2014–2020 poveikio rodiklio „Paukščių populiacija žemės ūkio naudmenose“ apskaičiavimas 2016–2018 metais ir biologinės įvairovės kaitos vertinimas (ataskaita; pristatymas) 2018
8. KPP 2014–2020 įtakos gamtinei aplinkai analizė ir aplinkosauginių rodiklių identifikavimas 2016–2018 metais (ataskaita) 2019
9. KPP 2014–2020 indėlis mažinant neigiamą žemės ūkio poveikį klimato kaitai (ataskaita) 2019
10. KPP 2014–2020 įgyvendinimo 2014–2018 metais (išplėstinis) vertinimas (ataskaita, pristatymas) 2019
11. Rekomendacijos dėl Lietuvos kaimo tinklo ir jo sekretoriato veiklos tobulinimo (ataskaita) 2019
12. KPP 2014–2020 įgyvendinimo 2014–2019 metais įvertinimas (ataskaita) 2020
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11