Veiklos srities "Parengiamoji parama" įgyvendinimo taisyklės

IV-asis projektų atrankos komitetas (PAK) ir jo rekomendacijos
IV PAK sudėtisIV PAK darbo reglamentas 

      2015
  2015-05-29 8D-266
  2015-06-23 8D-313

Sprendimai skirti paramą/neskirti paramos

 

2015

 

2015-06-10 4D-71

 

2015-06-16 4D-74

 

2015-07-03 4D-84

19.1 Veiklos sritis "Parengiamoji parama" taikoma projektams, skirtiems 2023–2027 metų vietos plėtros strategijoms parengti

Veiklos srities "Parengiamoji parama" taikomos projektams, skirtiems 2023–2027 metų vietos plėtros strategijoms parengti įgyvendinimo taisyklės

VPS forma pildymui: I dalis (3 priedas);  II dalis (4 priedas)

VPS formos instrukcija (6 priedas)

 

 

Veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ įgyvendinimo 2017 m. taisyklės

Veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ tarptautinio bendradarbiavimo projektų rengimo ir įgyvendinimo nuo 2018 m. taisyklės
Veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ tarptautinio bendradarbiavimo projektų rengimo ir įgyvendinimo 2020 m. taisyklės

Veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ teritorinio bendradarbiavimo projektų rengimo ir įgyvendinimo nuo 2018 m. taisyklės
Veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ teritorinio bendradarbiavimo projektų rengimo ir įgyvendinimo 2020 m. taisyklės

IV-asis projektų atrankos komitetas (PAK) ir jo rekomendacijos
IV PAK sudėtis; IV PAK darbo reglamentas; I priedas; II priedas.

     2022   2021 2020 2019 2018 2017
2022-02-11 8D-58 2021-02-11 8D-30 2020-08-17 8D-338 2019-01-22 8D-32 2018-03-19 8D-137 2017-11-07 8D-533
2022-03-15 8D-114 2021-05-26 8D-188 2020-11-17 8D-473   2018-03-27 8D-148 2017-12-21 8D-639

2022-06-30 8D-299

2021-07-01 8D-244     2018-09-05 8D-443  
  2021-10-18 8D-400     2018-09-13 8D-466  
        2018-10-23 8D-540  

Sprendimai skirti paramą/neskirti paramos

  2022

2021 2020 2019 2018

2022-03-16  4D-39

2021-02-15 3D-103 2020-08-19 4D-137 2019-02-05 4D-24 2018-01-05 4D-4(n)

2022-07-04 4D-152

2021-05-31 3D-354 2020-08-19 4D-138   2018-01-09 4D-6

2022-07-04 4D-153

2021-07-12 3D-442 2020-11-19 4D-184   2018-04-03 4D-33

2022-11-08 4D-270

2021-10-21 3D-663     2018-09-10 4D-139

2022-12-14 4D-304

      2018-10-26 4D-179
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-12