Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupių steigimo, jų projektų galimybių studijų rengimo ir vertinimo taisyklės, taikomos nuo 2015 metų
Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupių steigimo, jų projektų galimybių studijų rengimo ir vertinimo taisyklės, taikomos nuo 2017 metų
Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupių steigimo, jų projektų galimybių studijų rengimo ir vertinimo taisyklės, taikomos nuo 2018 metų
Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupių steigimo, jų projektų galimybių studijų rengimo ir vertinimo taisyklės, taikomos nuo 2019 metų
Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupių steigimo, jų projektų galimybių studijų rengimo ir vertinimo taisyklės, taikomos nuo 2020 metų

Veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2015 metų
Veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2017 metų
Veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2018 metų
Veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2019 metų
Veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2020 metų

 

 

 

 


 

Veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2016 metų
Veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2017 metų
Veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2018 metų
Veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ supaprastintosios įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2019 metų

 

IX-asis projektų atrankos komitetas (PAK) ir jo rekomendacijos

IX PAK sudėtisXI PAK darbo reglamentas 

     2021              2020 2019 2018 2017
2021-04-01 8D-107 2020-01-23 8D-29 2019-01-30 8D-45 2018-03-16 8D-135 2017-03-16 8D-119
2021-04-15 8D-125 2020-02-25 8D-93 2019-04-03 8D-124 2018-09-11 8D-461 2017-10-11 8D-491
2021-05-26 8D-185 2020-03-12 8D-119 2019-10-29 8D-383 2018-10-08 8D-510 2017-12-05 8D-594
2021-06-18 8D-229 2020-05-12 8D-202   2018-12-13 8D-647  
2021-07-26 8D-288 2020-08-31 8D-350      
2021-09-03 8D-339         

 

Sprendimai skirti paramą/neskirti(n) paramos

          2021            2020 2019 2018 2017
2021-04-02 4D-30 2020-01-24 4D-5 2019-02-11 4D-28 2018-03-26 4D-28 2017-03-27 4D-35
2021-04-19 4D-37 2020-02-28 4D-27 2019-02-11 4D-29(n) 2018-10-12 4D-165 2017-10-19 4D-132
2021-04-19 4D-36 2020-03-02 4D-28(n) 2019-04-09 4D-58(n) 2018-12-20 4D-212 2017-12-14 4D-164
2021-05-30 4D-62 2020-03-17 4D-31 2019-10-31 4D-163(n)   2017-12-14 4D-165(n)
2021-05-30 4D-63 2020-03-17 4D-32(n)2020-03-17 4D-32(n)2020-03-21 4D-32(n)      
2021-06-22 4D-77(n) 2020-05-15 4D-63(n)      
2021-06-21 4D-76 2020-05-15 4D-64      
  2020-09-04 4D-144(n)      

Veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2016 metų
Veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2017 metų
Veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2018 metų
Veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2019 metų

Veiklos srities ,,Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2021 metų

IX-asis projektų atrankos komitetas (PAK) ir jo rekomendacijos
IX PAK sudėtisXI PAK darbo reglamentas 

2021 2020 2019 2018
2021-02-15 8D-35 2020-02-25 8D-93 2019-08-01 8D-292 2018-09-11 8D-461
2021-04-01 8D-107 2020-10-02 8D-401 2019-10-29 8D-383 2018-10-08 8D-510
2021-06-18 8D-229 2020-11-16 8D-469 2019-12-16 8D-464 2018-12-13 8D-647
  2020-11-26 8D-488    

Sprendimai skirti paramą/neskirti paramos (n)

2021 2020 2019 2018

2021-02-18 4D-7

2021-05-27 4D-61

2020-02-28 4D-27 2019-08-01 4D-125 2018-09-17 4D-147
2021-02-18 4D-8 2020-10-07 4D-161 2019-10-30 4D-162 2018-10-12 4D-165
2021-04-02 4D-30 2020-11-18 4D-183 2019-10-31 4D-163(n) 2018-12-20 4D-212
2021-04-02 4D-31 (n) 2020-11-30 4D-191    
2021-06-22 4D-77(n)      
2021-06-21 4D-76      
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-12