10 priemonė. Agrarinė aplinkosauga ir klimatas

Pagal priemonę įgyvendinama viena veiklos sritis - 10.1 "Išmokos už agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities įsipareigojimus" ir 14 šios veiklos srities veiklų, susijusių su bioįvairovės, vandens telkinių, dirvožemio, gyvūnų genetinių išteklių apsauga ir puoselėjimu bei klimato kaitos prevencijai palankiais veiksmais.

Priemonės "Agrarinė aplinkosauga ir klimatas" įgyvendinimo taisyklės (išskyrus priemonės veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“)

Veiklos "Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas" įgyvendinimo taisyklės

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-12