Žemės konsolidacija – svarbus žingsnis link subalansuotos kaimo plėtros

Žemės ūkio ministerija
2007-06-12

Žemės konsolidacija – svarbus žingsnis link subalansuotos kaimo plėtros

Birželio 8 d. Europos Sąjungos INTERREG IIIC WEST programos finansuojamo projekto „Ateities žemės tvarkymo aspektai“ (angl. „Future Approaches to Land Development“ – FARLAND) mokomosios studijų kelionės dalyviai susirinko į baigiamąjį seminarą – visų vykusių renginių įvertinimą, kurio metu kiekvienos dalyvaujančios valstybės atstovai pateikė savo pastabas ir pasiūlymus Lietuvai dėl žemės tvarkymo darbų tobulinimo, pristatė pagrindinius aspektus, kuriuos galėtų pritaikyti žemės tvarkymo srityje savo šalyje, pasidalino įgyta patirtimi.

FARLAND projekto pagrindinis tikslas – apsikeisti žiniomis bei patirtimi žemės tvarkymo ir kaimo plėtros srityje, vykdant integruotą žemės tvarkymą tarp partnerių bei aktyviai informuojant visuomenę atskiruose regionuose apie projekto rezultatus. Projekto trukmė – 2,5 metų (nuo 2005 liepos mėn. iki 2007 gruodžio mėn.), biudžetas – 1 272480 EUR. Projekto metu nagrinėjamas inovacijų skatinimas integruoto žemės tvarkymo srityje, apimant žemės ūkio paskirties žemę, aplinkosauginiu požiūriu jautrias teritorijas, priemiestines teritorijas, atsižvelgiant į šiandienos ir ateities poreikius.

Mokomojoje studijų kelionėje, vykusioje birželio 4–8 dienomis skirtinguose Lietuvos regionuose, dalyvavo FARLAND projekto dalyviai iš įvairių užsienio šalių vyriausybinių organizacijų bei mokslo institucijų: Belgijos, Vokietijos, Vengrijos, Nyderlandų, Portugalijos, Ispanijos ir Lietuvos. Mūsų šaliai šiame projekte atstovauja Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) ir Nacionalinė žemės ūkio tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Birželio 5 d. projekto mokomosios studijų kelionės metu surengtame seminare buvo išsamiai pristatytas FARLAND projektas, žemės konsolidacijos (specialaus žemės tvarkymo proceso, kurio metu atliekamas kompleksinis žemės sklypų pertvarkymas, keičiant jų ribas ir vietą pagal parengtą tam tikros teritorijos specialiojo planavimo dokumentą – žemės konsolidacijos projektą) kryptys Europoje, žemės konsolidacijos (ŽK) projektų sąsajos su kaimo plėtra, ypatumai saugomose teritorijose, pradėti vykdyti Lietuvoje ŽK projektai, jų vykdymo eiga, taip pat ŽK proceso tolesnis organizavimas mūsų šalyje.

Šios studijų kelionės metu projekto dalyviai taip pat buvo supažindinti su Telšių apskrities žemės tvarkymo darbais, Mažeikių rajono žemės reformos žemėtvarkos projektais, Mažeikių rajono Židikų ir Ukrinų kadastro vietovių žemės konsolidacijos projektu, Platelių ežero vakarinės dalies pakrantės tvarkymo planu, Šilutės rajono žemės tvarkymo ypatumais, vandentvarkos ir polderių sistema šioje šalies dalyje. ŽK yra ne vienerius metus trunkantis ir brangiai kainuojantis procesas. Šiuo metu keturiose Lietuvos apskrityse (Marijampolės, Panevėžio, Tauragės ir Telšių) pradėti vykdyti pirmieji 14 ŽK projektų. ŽK projektai finansuojami iš ES ir Lietuvos valstybės biudžeto pagal BPD Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos sritį „Žemės sklypų perskirstymas“. Vykdant ŽK pavieniai bei smulkūs sklypai sujungiami į vieną plotą, taip pagerinama jų struktūra, numatomi melioruotini ar mišku apželdinti tinkami plotai, privažiavimo keliai, elektros linijos, parkai, vandens telkiniai, poilsiavietės ir pan. ŽK projektai vykdomi tik tose teritorijose, kur įgyvendinti žemės reformos žemėtvarkos projektai.

Žmonėms suteikiama galimybė aktyviai dalyvauti ŽK procese – visos teritorijos kompleksiškas pertvarkymas rengiamas didelį dėmesį kreipiant į kaimo bendruomenės pageidavimus, regiono ypatumus, įsiklausant į aplinkosaugos, kultūros paveldo sergėtojų nuomonę, įvairių institucijų atstovų reikalavimus ir patarimus.

Dalindamiesi įspūdžiais, studijų kelionės dalyviai sutarė, kad Lietuva, būdama jauna valstybe ŽK srityje, šioje sferoje jau yra toli pažengusi. Ne vienos šalies atstovas gyrė mūsų šalies komunikaciją, informacijos sklaidą, gerą žemės registro duomenų bazę, puikiai funkcionuojančius vykdomus projektus. Neliko nepastebėta tai, kad žemė mūsų krašte turi daugiau socialinių bei emocinių niuansų nei kitose šalyse, tad čia ŽK dėl to yra kiek sudėtingesnė. Siekiant sklandaus ŽK proceso vykdymo būtina numatyti specialią ŽK strategiją, aiškiai apibrėžtą instituciniame lygmenyje, stengiantis išlaikyti žemės mobilumą. Žemės konsolidaciją galima suvokti kaip instrumentą subalansuotai kaimo plėtrai vykdyti, tad didelis dėmesys turi būti skiriamas saugomoms teritorijoms, vandentvarkos projektų kūrimui. Dėmesys ŽK, kaip kompleksiniam instrumentui, padėtų spręsti daugelį problemų: nedarbą kaime, gyvenimo sąlygų gerinimą, turizmo vystymą, inovacijų skatinimą ir kt. Dalyviai ne kartą pabrėžė savanoriško įsitraukimo į ŽK procesus svarbą, tuo pačiu ragindami į ŽK procesą įtraukti tiek valstybines, tiek ir privačias organizacijas. 

Susitikimo metu buvo akcentuota, kad integruotas žemės tvarkymas turi būti pagrįstas integruotumo, decentralizacijos bei lankstumo principais ir apimti šias atskiras teritorijas: žemės ūkio paskirties žemę, aplinkosauginiu požiūriu jautrias teritorijas bei priemiestines teritorijas.

Užsienio partneriai ne kartą pastebėjo, kad ypač svarbu greitai baigti jau pradėtus ŽK projektus ir juos pristatyti visuomenei tam, kad žmonės matytų ir suvoktų žemės konsolidacijos naudą. Tad didelis dėmesys turi būti skiriamas visuomenės švietimui šia tema. Projekto dalyviai linkėjo Lietuvai nekopijuoti kitų šalių patirties, o, įvertinus savo krašto ypatumus, rekomendacijas, pasiūlymus, įsisavinti ir pritaikyti pačius geriausius ŽK proceso žingsnius vykdant  ŽK savo krašte.

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8~5) 239 12 74; el. paštas spauda@zum.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11