Vertinimo veikla

Detalusis 2013–2014 metų tęstinio vertinimo planas

Detalusis 2011–2012 metų tęstinio vertinimo planas

Detalusis 2009–2010 metų vertinimų planas

2010-10-22 Nr. 3D-938 - Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 3D-371 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo plano iki 2015 metų patvirtinimo“ pakeitimo

Vertinimo koordinavimo grupė

Apklausos raštu protokolai

Atlikti tyrimai, vertinimai

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11