Tarptautinėje parodoje „Žalioji savaitė 2014“ gausu svarbių susitikimų

„Kasmet ši paroda, demonstruojanti neįtikėtiną maisto pramonės, žemės ūkio ir sodininkystės sektoriaus įvairovę, sulaukia didžiulio visuomenės dėmesio. Tai  tikrai ne sena Berlyno dama, nors jai tuoj 80 metų, o naujas ir pažangus vieningos Europos tarptautinių diskusijų forumas,“  - „Žaliosios savaitės“ atidarymo metu sakė aukšti Vokietijos ir ES pareigūnai.

Kadangi šiemet parodos šalis partnerė yra Estija, tad visų akys krypo ne tik į šią šalį, bet ir į visas Baltijos šalis, kurios savo stenduose išradingai pristatė tautines tradicijas ir kulinarinį paveldą.

Tradiciškai į šią parodą visada atvyksta Lietuvos žemės ūkio ministras su oficialia žemdirbiškų organizacijų vadovų, verslo lyderių delegacija. Tai puiki galimybė susitikti su užsienio kolegomis, pristatyti mūsų šalies žemės ūkio sektoriaus pozicijas, užmezgti naujus ir sustiprinti senus bendradarbiavimo ryšius.

Patys pirmieji Lietuvos ekspoziciją, įrengtą stilizuotoje kaimo pirkioje, lydimi gausaus būrio žiniasklaidos atstovų aplankė ir su Lietuvos žemės ūkio ministru prof. Vigilijumi Jukna susitiko Vokietijos federalinės maisto, žemės ūkio ir vartotojų apsaugos ministras Dr. Hans–Peter Friedrich ir valdantysis Berlyno meras Klaus Wowereit. „Džiaugiuosi, kad Lietuva jau dvylika metų yra ištikima parodos dalyvė. O šios gardžios ruginės duonos aš jau ragavau, kai Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu lankiausi Jūsų svetingoje šalyje“, - skanaudamas lietuviškų vaišių pastebėjo naujasis vokiečių ministras, savo pareigas einantis dar tik mėnesį. 

Žemės ūkio ministerijos ekspozicijoje įvyko dar ne vienas svarbus dvišalis susitikimas. Įgijusi didelę patirtį ir tapusi ES nare, nuo 2004 m. Lietuva dalijasi patirtimi su kitomis šalimis: žemės ūkio, veterinarijos, augalininkystės institucijos vienos ar kartu su kitų ES šalių institucijomis įgyvendino ir tebevykdo projektus Turkijoje, Rumunijoje, Ukrainoje, Moldovoje, Bulgarijoje, Juodkalnijoje, Serbijoje, Kosove ir kitose šalyse.

Žemės ūkio ministro prof. V. Juknos susitikimo su Gruzijos delegacija metu šios šalies žemės ūkio ministras Shalvia Pipia išreiškė norą suintensyvinti abipusį bendradarbiavimą, remiantis 2012 m. Batumi pasirašytu Lietuvos žemės ūkio ministerijos ir Gruzijos žemės ūkio ministerijos Susitarimo memorandumu dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje. „Matau dideles mūsų bendradarbiavimo perspektyvas, ypač mokslo ir veislininkystės srityse. Lietuvos žemės ūkio srities institucijų kvalifikuoti ekspertai yra įgiję nemenką patirtį ir yra pasirengę bendradarbiauti su kolegomis iš Gruzijos prisidedant prie integracijos į ES siekių įgyvendinimo,“ – sakė V. Jukna. „Turime tikrai daug ko iš Jūsų pasimokyti. Mums esate ypatingas pavyzdys mažos šalies, kuri sėkmingai perėjo visus stojimo į ES etapus ir turi mums labai svarbios patirties“, – susižavėjimo neslėpė Gruzijos atstovai.  

„Moldovos fermeriai dar prisibijo atsiversiančių ES rinkų. Naudodami sėkmingą Lietuvos pavyzdį, norime įtikinti saviškius, kad visi sunkumai praeina“ - susitikime su ministru V. Jukna kalbėjo ir Moldovos žemės ūkio ir maisto pramonės ministras Vasile Bumacov, pabrėždamas, kad Lietuvos patirtis įvairiose srityse jų šaliai ypač svarbi. Jis su entuziazmu pritarė V. Juknos pasiūlymui nuo 2014 m. atnaujinti tarp abiejų šalių ministerijų pasirašytą veiksmų planą dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje 2010–2013 metams, keičiantis patirtimi teisės aktų derinimo, žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos, žemės ūkio rinkos organizavimo, mokslo ir mokymo, gyvulininkystės, veislininkystės, veterinarijos srityse.

V. Bumacov kvietimu Lietuvos žemės ūkio ministerijos delegacija dalyvaus sausio 23 d. Kišiniove įvyksiančioje žemės ūkio ministrų Rytų partnerystės (RP) konferencijoje. Jos metu planuojama dar kartą išklausyti RP šalių aktualijas ir problemas žemės ūkio  bei kaimo plėtros srityje bei pasirašyti išvadas, kuriose, atkreipiant dėmesį į įvardytas problemas, bus nuspręsta, kokiose srityse Europos Sąjunga ketina teikti dalykinę paramą RP šalims.

Parodos metu žemės ūkio viceministras Mindaugas Kuklierius susitiko su Serbijos žemės ūkio, miškininkystės ir vandentvarkos ministerijos valstybės sekretoriumi Danilo Gulobovic. Jie  aptarė Serbijos institucijų administracinių gebėjimų stiprinimo, studentų mainų ir kitus keitimosi gerąja patirtimi klausimus.

Naudojantis proga, visi svečiai buvo kviečiami  atvykti į 2014 m. balandžio 3–5 d. Kaune įvyksiančią  didžiausią Baltijos valstybėse tarptautinę žemės ūkio ir maisto pramonės parodą „AgroBalt 2014“, kurios pagrindinis šūkis „Sumanus gamintojas – laimingas vartotojas“. Parodos metu vyks užsienio šalių žemės ūkio ministrų forumas tema „Gyvulininkystės vieta pasaulio ekonomikoje 2014–2015 m.“

Lietuvos ekspozicijoje vyko ir apskritojo stalo diskusija, kurioje aptartas Lietuvos eksporto plėtros ir sėkmingo Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonių įgyvendinimas. Viceministras M. Kuklierius informavo, kad žemės ūkio ir maisto produktų eksporto dalis sudaro beveik penktadalį viso mūsų šalies eksporto. Šiandien žemės ūkio ir maisto produkcija eksportuojama į 131 valstybę. Lietuva daugiausia eksportuoja pieno produktus, javus, mėsos ir žuvies produktus. Palyginti su 2012 metų 1–10 mėn., 2013 m. eksportas padidėjo 13,6  proc., importas – 13,4 proc; daugiausia išaugo javų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, pieno ir pieno produktų eksportas.  Svarbiausi Lietuvos eksporto partneriai buvo Rusija, Latvija, Vokietija, Lenkija, Estija. M. Kuklierius atkreipė dėmesį į tai, kad visi Lietuvos eksportuotojai jau yra sėkmingai pasinaudoję investicine Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa.

„Tęsiame pradėtus darbus dėl mėsos ir pieno produktų eksporto plėtros į Kiniją ir JAV. Šiais metais laukiame auditorių iš Kinijos, Brazilijos, tikimės sulaukti JAV auditorių galutinių išvadų dėl mėsos produktų eksporto. Pradedame dirbti su Japonijos rinka, jau buvo surengta viena verslo misija, pavasarį įvyks dar viena, kurios metu planuojami įvairūs susitikimai su aukštais Japonijos pareigūnais bei verslo atstovais“, – apie ŽŪM nuveiktus darbus ir ateities planus kalbėjo viceministras.

„Didžiuojamės, kad mūsų šalies žemės ūkio produkcija yra aukštos kokybės, konkurencinga, atitinkanti ES tvarios gamybos metodų, augalų ir gyvūnų sveikatos bei gerovės, veterinarijos standartus“, – sakė viceministras M. Kuklierius.

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8 5) 239 1016

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11