Parama pagal Programos priemones

Kryptis "Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas"

Kryptis "Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas"

Kryptis "Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas"

Kryptis Leader metodo įgyvendinimas

Techninė pagalba

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11