Ministras lankėsi Žemaitijos sostinėje

Pirmoji 2014 m. žemės ūkio ministro prof. Vigilijaus Juknos ir atsakingų ministerijos pareigūnų viešnagė šiais metais – į Žemaitijos sostinę Telšius. Nors penktadienio dieną miestas ministerijos komandą bei kartu atvykusį Seimo narį Valentiną Bukauską pasitiko nesiliaujamu lietumi, tačiau rajono ūkininkai gausiai rinkosi į susitikimą ir ilgai svečių nepaleido, užduodami jiems aktualiausius sektoriaus klausimus. Ministro komandai tai jau 48-asis lankomas rajonas.

Ministras prof. Vigilijus Jukna pirmiausia atkreipė dėmesį į sėkmingai pasibaigusius 2013 m. „Gruodžio pabaigoje oficialiai patvirtinome bendrosios žemės ūkio politikos reformą, tai reiškia, kad ūkininkams nurodėme aiškias 2014–2020 m. laikotarpio paramos nuostatas, svarbiausius sektoriaus prioritetus. Ypač ministras akcentavo su gamyba susietos paramos naudą, nes būtent 2007 m. atsiejus paramą nuo gamybos prasidėjo gyvulininkystės nuosmukis. „Naujajame periode 13 proc. tiesioginės paramos vėl bus susieta su gamyba“, – pastebėjo ministras.

Nuo 2015 m. tiesioginės išmokos galės būti mokamos tik aktyviems ūkininkams, kurie iš tikrųjų realiai dirba. Papildoma nacionalinė parama bus mokama iki pat 2020 m., ją palaipsniui mažinant. Pavyzdžiui, 2015 m. bus mokamos 75 proc. papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos nuo 2013 m. lygio, kasmet jas mažinant po 5 proc. „Ne visada mes galime priimti tokius sprendimus, kokių norėtume, kadangi turime atsižvelgti net į 28 valstybių norus. Tad nepaisant numatyto papildomų išmokų mažinimo, vis tiek tai džiugi žinia, kadangi anksčiau šios paramos buvo atsisakyta“, – teigė ministras.

Ministras taip pat pastebėjo, kad praėjusiais metais buvo perskirstytos 2007–2013 m. laikotarpiui skirtos lėšos, likutį nukreipiant svarbiausiems sektoriams, ypatingai – gyvulininkystės projektams skatinti. „2007–2013 m. laikotarpiu gyvulininkystės sektorius įsisavino 2 kartus mažiau paramos nei augalininkystės. Situacija nėra gera, būtina teisingai sudėlioti prioritetus, tolygiai paskirstyti lėšas ir sudaryti palankias sąlygas jų įsisavinimui. Todėl ypatingai džiaugiuosi, kad dar 2013 m. radome papildomus 60 mln. litų gyvulininkystei paremti. Paraiškų sulaukėme net už 190 mln. Kreipėmės į EK prašydami trūkstamas lėšas paimti jau iš naujojo laikotarpio ir taip paremti mūsų ūkininkus“, – kalbėjo ministras. Ūkininkai džiaugėsi ministro dėmesiu gyvulininkystės sektoriui bei pateikė savų pasiūlymų, pavyzdžiui, trūkstant veterinarijos gydytojų, leisti šia veikla užsiimti ir baigusiems aukštesniuosius mokslus.

Ministras atkreipė dėmesį, kad 2013 m. patvirtinta Nacionalinė gyvulininkystės sektoriaus plėtros 2014–2020 metų programa: „Šią programą tvirtinome Vyriausybėje tam, kad keičiantis valdžioms, išliktų jos tęstinumas. Programoje nustatyti sektoriaus plėtros tikslai ir uždaviniai, numatyta sukurti palankią aplinką vystyti ir plėsti gyvulininkystės ūkius, realizuoti gyvulininkystės produkciją, didinti ūkinių gyvūnų skaičių, suformuoti patrauklų gyvulininkystės produktų įvaizdį šalyje ir užsienyje“.

Ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Milda Jusienė pristatė kaimo plėtros aktualijas. Ji atkreipė dėmesį, kad kaimo plėtrai finansinis vokas 2014–2020 m. laikotarpiu yra mažesnis net 17 proc. – jis sudaro 6,798 mlrd. litų, tad ypatingai svarbu atsakingai parinkti remiamas priemones siekiant skatinti žemės ūkio konkurencingumą, užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą, siekti subalansuotos kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros.

Sulaukta klausimų ir apie tiesioginių išmokų mokėjimą. Šią temą pristatė Ministerijos Išmokų už plotus skyriaus vedėjas Karolis Anužis. Jis pabrėžė, kad jei dabar vienodą plotą turintys ūkininkai gauna vienodas išmokas, tai nuo 2015 m. jos gali skirtis, kadangi tiesioginių išmokų voko skirstymas susidės iš kelių dalių dalių: VIPS (toliau tęsiama dabar galiojančios sistemos dalis, kuomet išmoka mokama už deklaruotą plotą) arba bazinės išmokos schemos (išmoka mokama už aktyvuotą teisę į išmoką, kuri turi būti susieta su paramai tinkamu žemės plotu), „Žalinimo“ išmokos, išmokos jauniesiems ūkininkams ir, valstybei narei pasirinkus (neprivalomos dalys): smulkiųjų ūkininkų išmokos, susietosios išmokos bei išmokos už nepalankias ūkininkavimui vietoves.

Susitikimo metu ūkininkai uždavė jiems aktualiausius klausimus – apie paramos intensyvumą modernizavimui, mažiau palankių ūkininkauti teritorijų išskyrimą, darbo saugos klausimynų pildymą, būdus didinti pieninių karvių skaičių, programos „Parama vaikams“ įgyvendinimą, geros agrarinės būklės reikalavimus, kt.

Ministro vadovaujama komanda apsilankė ir pažangiausiuose rajono ūkiuose: Remigijaus Gailio ekologiškame augalininkystės, sodininkystės, Kazio ir Nijolės Rimkų ekologiškame bei Vytauto Kondrato avininkystės ūkiuose. Visi šie ūkininkai sėkmingai pasinaudojo Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos parama savo ūkiams modernizuoti.

Atsisveikindamas su ūkininkais ministras linkėjo jiems optimizmo: „Džiaukimės tuo, kad gerėja produkcijos kokybė, didėja augalų derlius, gražėja kaimas. Tik visi kartu dirbdami galėsime pasiekti gerų rezultatų. Tad linkiu gero naujųjų metų derliaus ir sėkmės visuose darbuose“.

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8 5) 239 1274

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11