Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa

Programos įgyvendinimas (2015-12-31, tūkst. Eur):