Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2021-2027 m. strateginis planas

NAUJA! Paskutinę darbinę SSGG analizės versiją (2020-10-30) galite rasti čia

SSGG teiginių ir poreikių projektą galite rasti čia

Šiuo metu vyksta Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2021-2027 m. strateginio plano (SP) rengimas.

Pirmojo 2019-04-02 susitikimo su socialiniais partneriais dėl SP rengimo ir aktualių BŽŪP po 2020 metų klausimų medžiaga:

1. Įvadinis pranešimas (ŽŪM) čia;

2. Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto pranešimai „Lietuvos žemės ūkio ir ekonominės, socialinės ir aplinkosauginės situacijos vertinimas“ (toliau - SSGG analizė):

  • pirmasis pranešimas dėl 1-6 BŽŪP tikslų čia;
  • antrasis pranešimas dėl 7-9 BŽŪP tikslų čia;

3. Atsakymų į klausimyną ,,BŽŪP po 2020 m. – svarbūs ateities sprendimai“ apžvalga (ŽŪM) čia

2019 m. darbas vyko diskusinėse grupėse dėl kiekvieno iš devynių BŽŪP tikslų, siekiant nustatyti poreikius, intervencijų rūšis, konkrečias priemones ir jų taikymo kriterijus. Diskusijų grupėms parengti Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto pranešimai (SSGG analizė kiekvienam tikslui) yra darbiniai dokumentai, SSGG analizė buvo patobulinta atsižvelgiant į diskusinių grupių rekomendacijas. Diskusinių grupių medžiagą rasite meniu žemiau.

2020 m. birželio 17 d. Žemės ūkio ministerijoje vyko susitikimas dėl SP. Partneriams (ūkininkams, mokslo, konsultavimo  institucijų, aplinkosaugos organizacijų ir kt. atstovams) buvo pristatyta aktuali informacija dėl naujojo programavimo laikotarpio,  naujų ES strategijų,  (Žaliojo kurso susitarimo, strategijos „Nuo ūkio iki stalo“, Bioįvairovės strategijos, kt.), įtakosiančių ir SP rengimą, taip pat planuojamų darbų grafikas. Susitikime apžvelgti partnerių apklausos, vykusios 2020 m. kovo – balandžio mėn., dėl SP poreikių intervencijoms rezultatai. Susitikimo medžiagą rasite meniu žemiau.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-12