BŽŪP po 2020 m. reglamentų projektai

Europos Komisijos pirminiai pasiūlymai (pateikti 2018 m. birželio 1 d.):

ES Tarybos derybinė pozicija (bendras požiūris) (patvirtinta 2020 m. spalio 21 d.):

Europos Parlamento derybinė pozicija (priimti pakeitimai) (patvirtinta 2020 m. spalio 23 d.):

Taigi tiek ES Tarybai, tiek Europos Parlamentui gavus politinius įgaliojimus, 2020 m. pabaigoje buvo pradėtos tarpinstitucinės derybos (trialogai), kad būtų pasiektas bendras susitarimas dėl BŽŪP po 2020 m. dokumentų rinkinio. 2021 m. birželio 24–25 d. ES Taryba, Europos Parlamentas ir Europos Komisija pasiekė politinį susitarimą dėl BŽŪP reformos, įsigaliosiančios nuo 2023 metų, pagrindinių elementų. 2021 m. antrąjį pusmetį ES Tarybai pirmininkaujant Slovėnijai turėtų būti užbaigtas likęs darbas dėl BŽŪP po 2020 m. dokumentų rinkinio tekstų teisinio – lingvistinio sutvarkymo ir galutinio patvirtinimo.

Su BŽŪP po 2020 m. dokumentų rinkiniu susijęs ir pasiūlymas dėl Bendrų nuostatų reglamento (BNR). Europos Komisijos pirminį pasiūlymą, ES Tarybos derybinę poziciją ir Europos Parlamento poziciją galite rasti čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-10