DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
 • Gyvulių ir paukščių veislininkystė ir kiti klausimai 5
  • 1. Girdėjau, kad Lietuva iškovojo teisę skirti paramą veisliniams gyvuliams įsigyti. Ar paramą gaus ir veisliniai triušiai?

   Vadovaujantis Europos Sąjungos valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriams ir kaimo vietovėse gairėmis 2014-2020 metams, pagalba gali būti skirta tik veisliniams mėsiniams galvijams, avims ir ožkoms įsigyti.

   2014-07-01

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 2. Mėsines avis išlaikiau 60 dienų ir pardaviau. Išmokas už jas gaus pirkėjas ar pardavėjas?

   Išmoka pagal 2014 m. pateiktą paraišką už tą pačią mėsinę avį gali būti skiriama tik vieną kartą. Tuo atveju, jeigu išlaikytas 60 dienų avis Jūs pardavėte kitam laikytojui, jų pirkėjas gali pretenduoti į paramą ir, jei atitinka visas taisyklėse numatytas paramos skyrimo sąlygas, paramą gaus jis.

   2014-07-29

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 3. Mūsų bendrovės pagrindinė veiklos kryptis yra mėsinė gyvulininkystė. Šiuo metu mes jaučiame apyvartinių lėšų stygių. Girdėjome,kad supaprastinta tvarka galima gauti truputėlį šių lėšų. Ar galima būtų daugiau apie tai sužinoti?

   Europos Sąjungos parama apyvartinių lėšų trūkumui finansuoti neteikiama. Gyvulininkystės veiklą vykdantys ūkio subjektai iki 2014-09-30 turi galimybę pateikti paramos paraišką investicinei paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrąją veiklos sritį (gyvulininkystės sektorius buferinėje zonoje). Šios priemonės antrosios veiklos srities įgyvendinimo taisyklės patvirtintos žemės ūkio ministro 2013-09-03 įsakymu Nr. 3D-596. Atkreipiame dėmesį, kad parama gali būti suteikta tik tuo atveju, jei pareiškėjas atitinka visus priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus tinkamumo gauti paramą reikalavimus ir įsipareigojimus. 

   2014-08-28

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 4. Domina licencija gyvūnų (šunys, katės) pervežimui iš Lietuvos į kitas šalis. Ar Žemės ūkio ministerija išduoda tokio pobūdžio licencijas?

   Žemės ūkio ministerija neišduoda licencijų šunų ir kačių pervežimui. Jus dominančią informaciją galite surasti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tinklalapyje www.vmvt.lt, paspaudę nuorodą ,,Keliavimas su gyvūnais“. Jums rūpimu klausimu galite skambinti į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą visą parą veikiančiu nemokamu telefonu 8 800 40403 arba siųsti užklausą el. paštu: vvt@vet.lt

   2014-10-08

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 5. Ar bus mokamos išmokos už genefondinius lietuviškus galvijus?

   2015 m. bus renkamos paramos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“. Šiuo metu rengiamos ir derinamos priemonės įgyvendinimo taisyklės.

   2015-01-16

   Atnaujinta: 2015 10 02

 • Smulkus ir vidutinis verslas, kaimo turizmas 1
  • 1. Norėtume daugiau sužinoti apie šiuo metu vykstančius projektus, kuriuose galėtų dalyvauti mūsų technologijos ir verslo mokykla.

   Jūsų mokykla galėtų teikti projektus ir pretenduoti į paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“, kuri yra susijusi su žemės ir miškų ūkio veikla užsiimančių asmenų bei kitų kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimančių subjektų profesiniu mokymu bei mokslo žinių ir inovacijų sklaida. Šiuo metu pagal šią priemonę kvietimų teikti paraiškas ir projektinius pasiūlymus dar nėra. Visa informacija apie kvietimus bus skelbiama Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje www.zum.lt

   2014-08-27

   Atnaujinta: 2015 10 02

 • Geodezija, kadastriniai matavimai, nekilnojamas turtas 2
  • 1. Pirkome žemės ūkio paskirties žemės, kurios našumo balas yra 43. Žemė nėra derlinga, su jos našumo balu nesutinkame. Kur galėtume kreiptis dėl našumo balo patikslinimo?

   Dėl žemės ūkio naudmenų našumo balo patikslinimo Jūs galėtumėte kreiptis į valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Dirvožemio skyrių (adresas K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas, tel. (8 37) 22 6378, el. p. dirvozemis@vzf.lt). Skyriaus specialistai, išnagrinėję Jūsų žemės sklypo dokumentus, įvertintų, ar sklypo našumo balas nustatytas teisingai, taip pat paaiškintų, kokių veiksmų turėtumėte imtis, siekdami patikslinti žemės ūkio naudmenų našumo balą. 

   2015-04-02

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 2. Ar galima pakeisti žemės sklypo ribas, jei aplink yra valstybinė žemė? Norėčiau perkelti žemės ribas ir sudaryti patogesnę sklypo formą.

   Teisės aktai nenumato galimybės keisti žemės sklypo ribos, kuri ribojasi su valstybine žeme.

   2015-06-24

   Atnaujinta: 2015 10 02

 • Ūkininkų klausimai (registravimo, prekyba turguje ir kt.) 1
  • 1. Savivaldybės administracijai pateikiau ūkininko ūkiui registruoti reikalingus dokumentus, bet mano prašymas buvo atmestas. Kodėl? P.S. Turiu du sklypus ir dar vieną ūkį kitoje savivaldybėje.

   Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis.

   2015-01-08

   Atnaujinta: 2015 10 02

 • Žuvininkystė 2
  • 1. Jau patvirtintos taisyklės dėl jūroje pagautų menkių kiekio. Ar dabar bus galima gaudyti jas be apribojimu ar vis tiek bendras svoris (pagautų žuvų) neturi viršyti 15 kg?

   Naujoje taisyklių redakcijoje nebeliko apribojimo sugauti ne daugiau kaip 15 vnt. menkių. Dabar likęs tik apribojimas sugauti ne daugiau kaip 15 kg įvairių žuvų. Į šį kiekį įskaičiuojamos ir menkės.

   2015-07-28

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 2. Gyvenu kaime ir domiuosi uždaromis recirkuliacinėmis sistemomis žuvims auginti. Norėčiau sužinoti, kaip gauti ES paramą žuvų auginimo fermai įkurti. Kokią dalį projekto sumos galima finansuoti ES lėšomis?

   Parama investicijoms į akvakultūros įmones buvo teikiama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007‒2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties priemonę „Akvakultūra". Informuojame, kad visos šiai priemonei įgyvendinti skirtos paramos lėšos yra jau paskirstytos projektams įgyvendinti ir naujų kvietimų teikti paramos paraiškas artimiausiu metu neplanuojama skelbti. Ateinančiu 2014-2020 metų finansiniu laikotarpiu taip pat numatoma teikti paramą investicijoms į akvakultūros įmones. Paramos intensyvumas - iki 50 proc. Šiuo metu baigiama rengti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programa, kurią dar reikės suderinti su Europos Komisija. Tikėtina, kad paraiškų rinkimas įvyks 2015 m. I-II ketv. Detalesnę informaciją Jūs galėsite rasti Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos interneto tinklapiuose www.zum.lt ir www.nma.lt

   2014-07-03

   Atnaujinta: 2015 10 02

 • Žemėtvarkos ir žemės konsolidacijos ir fondo klausimai 1
  • 1. Esu ūkininkas. Ar galiu nusipirkti laisvos valstybinės žemės ūkio paskirties žemės, kuri ribojasi su man priklausančiais žemės sklypais?

   Šiuo metu laisva valstybinė žemės ūkio paskirties žemė neparduodama, išskyrus asmeninio ūkio žemę, žemės ūkio veiklai naudojamiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti reikalingus žemės ūkio paskirties žemės sklypus bei tarp nuosavybės teise valdomų žemės sklypų įsiterpusius valstybinės žemės ūkio paskirties žemės plotus, neviršijančius Žemės reformos įstatyme nustatyto dydžio, jeigu šiuose valstybinės žemės ūkio paskirties žemės plotuose pagal teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias žemės sklypų formavimą, negalima suformuoti racionalių ribų ir dydžio žemės ūkio paskirties žemės sklypų. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų nuomos taisyklės numato galimybę nuomoti valstybinę žemės ūkio paskirties žemę. Taisyklių 6 punkte nurodyti asmenys, turintys pirmumo teisę išsinuomoti žemės sklypus. Jeigu keli vienodą pirmumo teise turintys asmenys pageidauja išsinuomoti tą patį žemės sklypą, žemės sklypas išnuomojamas tam asmeniui, kurio nuosavybės teise turimas ar iš valstybės nuomojamas žemės sklypas ribojasi su pageidaujamu išsinuomoti žemės sklypu. Jeigu tokių asmenų nėra arba jų yra keletas, žemės sklypas išnuomojamas asmeniui, anksčiau pateikusiam prašymą išsinuomoti žemės sklypą. Svarbu pažymėti ir tai, kad valstybinės žemės sklypus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išnuomoja Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, todėl dėl išsamesnės informacijos siūlytume Jums kreiptis į šią tarnybą ar teritorinį jos skyrių pagal žemės buvimo vietą. Adresus galite rasti Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.

   Pagarbiai,
   Loreta Lazauskienė
   ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento
   Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus
   vyr. specialistė
   Tel. (85) 239 8474,
   el.p. Loreta.Lazauskiene@zum.lt

   2015-04-07

   Atnaujinta: 2015 10 02

 • Tautinis paveldas 1
  • 1. Esu perėmusi vilnos vėlimo amatą is giminaičių. Norėčiau įgyti sertifikatą, kad galėčiau verstis šia veikla bei uztikrinti gaminių kokybę. Nuo ko turėčiau pradėti ir į ką kreiptis del sertifikato išdavimo?

   Norint sertifikuoti tradicinius gaminius, Žemės ūkio ministerijai reikia pateikti prašymą, kuris yra patalpintas tinklalapio www.tautinispaveldas.lt skiltyje „Sertifikavimas“. Taip pat laisva forma pateikiamas sertifikuojamų gaminių aprašas. Apraše turi būti išvardinti sertifikavimui teikiami gaminiai, jų kodai pagal tradicinių amatų klasifikaciją (taip pat patalpinta minėtame tinklalapyje), toliau pateikiama informacija apie save: iš kur perimtas amatas, kiek laiko juo užsiimate, kur gaminius pristatote, kokias naudojate žaliavas, reikia aprašyti ir pagrįsti nuotraukomis gaminių gamybos technologiją. Prieš siunčiant medžiagą į ministeriją, būtina prašymą ir aprašą suderinti elektroniniu paštu.

   2015-06-02
   Konsultacijos teikiamos el. paštu: pranciskus.maigys@zum.lt (tel. (8 5) 239 8477. 

   Atnaujinta: 2015 10 02

 • Tiesioginės išmokos 6
  • 1. Norėjau paklausti, kada bus pradėta mokėti už kvotinį pieną? Ir kokia suma už toną?

   2013 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinę paramą už pieną (anksčiau ši param vadinosi atsietosios papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už pieną) planuojama pradėti mokėti š. m. vasario mėnesį. Numatoma mokėti po 65 Lt už 2006-2007 kvotos metais parduoto pieno toną (atskaitos laikotarpis išliko nepakitęs).

   2014-01-26

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 2. Ar 2014 m. bus mokamos tiesioginės išmokos už auginamus sėklinių ar pluoštinių kanapių plotus?

   Šiemet numatoma mokėti tiesiogines išmokas už kanapių plotus kaip už bet kokių kitų pasėlių deklaruotus plotus.

   2014-02-26

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 3. Nuo kada bus pradėti mokėti tiesioginių išmokų avansai už 2014 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus?

   Tiesioginių išmokų avansai už 2014 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus bus pradėti mokėti nuo š. m. spalio 16 d. 

   2014-10-09

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 4. Auginu galvijus ir sėju javus, iš viso turiu apie 60 ha žemės. Kokie man būtų žalinimo reikalavimai?

   Jei neturite deklaruotų daugiamečių pievų, Jums taikomi du reikalavimai: pasėlių įvairinimas (jei deklaruojate daugiau kaip 30 ha ariamos žemės - turite turėti bent 3 skirtingus pasėlius) bei 5 proc. jūsų ariamos žemės ploto turite atidėti ekologiniu atžvilgiu svarbiai vietovei (tai gali sudaryti pūdymas ir/arba azotą kaupiantys augalai). Pasitikrinti, kiek atitinkate žalinimo reikalavimus, galite Nacionalinės mokėjimo agentūros sukurtoje žalinimo reikalavimų įgyvendinimo skaičiuoklėje adresu https://www.nma.lt/index.php/parama/tiesiogines-ismokos/ismoku-uz-deklaruotus-plotus-skaiciuokles/4617

   2015-04-06

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 5. Ar neplanuojama pratęsti šienavimo termino nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 1 d. deklaruojantiems pievas ir norintiems gauti tiesiogines išmokas?

   Šiuo metu yra nustatyti ir taikomi visiems pareiškėjams, besikreipiantiems ES tiesioginių išmokų paramos, patvirtinti ganyklų arba pievų priežiūros (šienavimo) terminai, t.y. iki liepos 15 d. šie deklaruojami plotai privalo būti nušienauti ir sutvarkyti arba nuganyti. Tokia tvarka galioja visiems 2015 metais paraiškas ES tiesioginėms išmokoms gauti pateikusiems pareiškėjams ir ją keisti nėra numatoma.

   2015-06-22

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 6. Turime 3 ha žemės ūkio paskirties sklypą mieste. Jis sutvarkytas, nušienautas. Ar yra galimybė dalyvauti kurioje nors programoje, nes norėtume gauti išmokas už nušienavimą?

   Norėdamas gauti tiesiogines išmokas už šiais metais deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus, Jūs turite registruoti turimą valdą (žemę) Žemės ūkio ir kaimo verslo registre bei iki š. m. liepos 10 d. pateikti paraišką paramai gauti. Reikalavimai tiesioginėms išmokoms gauti yra išdėstyti Pramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse. Visą su valdos registravimu ir paraiškos teikimu susijusią informaciją Jums gali suteikti savivaldybės (seniūnijos), kurioje yra Jūsų žemė, darbuotojai. 

   2015-07-09

   Atnaujinta: 2015 10 02

 • Žemės įvertinimas, mokesčiai, nuoma 2
  • 1. Mes žemę nuomojamės iš valstybės ir dirbame ją kartu partneriu. Ar gali šią žemę iš mūsų atimti?

   Žemės sklypas turi būti naudojamas pagal valstybinės žemės nuomos sutartyje numatytas sąlygas. Nuomotojas turi teisę reikalauti nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartį prieš terminą, jei Jūs pažeistumėte nuomos sutartyje nustatytas žemės naudojimo sąlygas. Taip pat nuomos sutartis nutraukiama, jei ši žemė būtų reikalinga visuomenės poreikiams arba į ją būtų atkurtos nuosavybės teisės pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą.

   2014-03-18

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 2. Turiu apie 20 ha žemės ūkio paskirties žemės. Ar aš turėčiau tapti ūkininke, jei norėčiau pati deklaruoti savo žemę ir gauti išmokas?

   Tam, kad gautumėte tiesiogines išmokas už deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus, Jums nereikia registruoti ūkininko ūkio (t. y. tapti ūkininke), tačiau turite registruoti turimą valdą (žemę) Žemės ūkio ir kaimo verslo registre bei iki liepos 10 d. pateikti paraišką paramai gauti. Reikalavimai tiesioginėms išmokoms gauti yra išdėstyti Pramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-171 (2015 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 3D-270 redakcija). Visą su valdos registravimu ir paraiškos teikimu susijusią informaciją Jums gali suteikti savivaldybės (seniūnijos), kurioje yra Jūsų žemė, darbuotojai. 

   2015-06-25

   Atnaujinta: 2015 10 02

 • Agroservisas, žemės ūkio technika, kuras 1
 • ES parama 4
  • 1. Esu smulkusis ūkininkas, norejau paklausti, ar šiuo metu galima gauti ES paramą kaimo turizmui įgyvendinti?

   Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį ,,Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai" planuojamas kvietimas teikti paraiškas nuo 2015 m. spalio mėn. Šiuo metu yra rengiamas įgyvendinimo taisyklių projektas, kuriame bus nustatyta, kokios veiklos bus remiamos. Įgyvendinimo taisyklių projekte yra numatoma parama kaimo turizmui, tačiau tik veikiančių sodybų plėtrai. Įgyvendinimo taisyklių projektas bus paskelbtas rugpjūčio mėn. antroje pusėje.

   2015-07-23

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 2. Ar jaunajam ūkininkui prisijungus prie kito ūkininko (bendrasavininkio)galima gauti jaunojo ūkininko paramą?

   Pareiškėjas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį ,,Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ turi veikti savarankiškai ir kurti ūkį savo vardu. Paramos paraiškos pagal šią veiklos sritį, pateiktos su partneriais, nepriimamos.

   2014-07-21

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 3. Ar 2015 metais bus vykdoma programa „Asbestinių stogų atnaujinimas neasbestiniu šiferiu kaimo vietovėse"?

   Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ projektą paramą numatoma teikti asbestinės stogų dangos keitimui. Projektus galės įgyvendinti fiziniai asmenys, o paramos intensyvumas sieks 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Programa dar nėra patvirtinta, todėl atitinkamai šiuo metu dar nėra numatytas ir paraiškų, pagal minėtą veiklos sritį, surinkimo grafikas 2015 metais.

   2014-12-10

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 4. Ar gali ūkininkai teikti paramą viešojo maitinimo įstaigoms – valgykloms?

   Visi Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys gali teikti paramą viešosioms įstaigoms, vadovaudamiesi Paramos ir labdaros įstatymo nuostatomis. Maisto ir žemės ūkio produktai turi atitikti nustatytus kokybės reikalavimus ir higienos normas, kurias kontroliuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

   2015-01-05

   Atnaujinta: 2015 10 02

 • Žemės pirkimas, dovanojimas, pardavimas 5
  • 1. Ilgus metus ūkininkas nuomojosi ūkinės paskirties žemę iš kito asmens. Šalia yra ir nuosavybės teise priklausanti žemė. Nuomuotojas siūlo parduoti sklypą žymiai didesne nei rinkos kaina. Jei ūkininkas neperka, tai prašo sutikimo, kad galėtų parduoti kitam asmeniui. Ūkininkas pasinaudotų pirmumo teise ir pirktų žemę rinkos kaina, bet nuomotojas nesutinka. Ar gali ūkininkas skųsti sklypo nuomotojo sąlygas ir kam?

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo (toliau – Įstatymas) 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta eilės tvarka asmenys turi pirmumo teisę įsigyti privačią žemės ūkio paskirties žemę ta kaina, kuria ji parduodama, ir kitomis tokiomis pačiomis sąlygomis, išskyrus atvejus, kai parduodama iš viešųjų varžytynių. Šiuo metu galiojantys teisės aktai nenumato, kad kaina, kurią pirmumo teisę įsigyti privačią žemės ūkio paskirties žemę turintys asmenys gali mokėti už perkamus privačios žemės sklypus, neturi viršyti šių žemės sklypų vidutinės rinkos vertės. Taigi, asmenys pirmumo teise gali įsigyti privačią žemės ūkio paskirties žemę ta kaina, kurią savo nuožiūra nustato žemės ūkio paskirties žemės sklypo savininkas. Pažymime, kad pagal Įstatymo 6 straipsnio 6 dalį, kai turintys pirmumo teisę asmenys atsisako pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypą arba nustatytu laiku nepateikia sutikimo pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypą, žemės savininkas turi teisę šį žemės sklypą perleisti kitiems asmenims. Atkreiptinas dėmesys, kad kai žemės ūkio paskirties žemės sklypas parduodamas kitiems asmenims už mažesnę kainą ir (ar) kitomis sąlygomis, negu buvo nurodyta pirminiame žemės savininko pranešime apie sprendimą parduoti žemės ūkio paskirties žemės sklypą, žemės savininkas turi pateikti pakartotinį pranešimą Įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Taip pat informuojame, kad jeigu žemės sklypas parduotas pažeidžiant pirmumo teisę jį pirkti, suinteresuotas asmuo per 3 mėnesius nuo sužinojimo dienos arba nuo momento, kai akivaizdžiai galėjo sužinoti apie žemės ūkio paskirties žemės pardavimą, turi teisę teismo tvarka reikalauti, kad jam būtų perkeltos pirkėjo teisės ir pareigos. 

   2014-01-19

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 2. Ar žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaraciją galima pildyti elektorininiu būdu?

   Deklaraciją galima pildyti ir naudojantis kompiuteriu, tačiau ji turi būti pirkėjo arba jo įgalioto asmens pasirašyta. 

   2014-02-28

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 3. Šalia mano nuosavos žemės yra 4 ha laisvos valstybinės žemės – pievų ir dirvonų, apaugusių krūmais. Ar galėčiau šią žemę nusipirkti?

   Laisva valstybinė žemės ūkio paskirties žemė neparduodama, išskyrus išimtinius atvejus, t. y. išskyrus asmeninio ūkio žemę, žemės ūkio veiklai naudojamiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti reikalingus žemės ūkio paskirties žemės sklypus bei įsiterpusius laisvos valstybinės žemės plotus, tinkamus naudoti žemės ūkio veiklai. Tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį, kad valstybinė žemės ūkio paskirties žemė ne ilgesniam kaip 25 metų terminui gali būti išnuomojama.

   2014-10-09

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 4. Ar tiesa, kad po Naujųjų metų išsiperkant iš valstybės žemę jos kaina kils? Jei kils, tai kiek?

   Parduodamos valstybinės žemės įvertinimo bei mokėjimo už perkamą žemę tvarką nustato Vyriausybė. Jos 1999 m. vasario 24 d. nutarimas Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ naujos valstybinių žemės sklypų vertinimo tvarkos nuo 2015 m. sausio 1 d. nenumato. Rinkos pokyčių, galinčių daryti įtaką kainų kitimui, Žemės ūkio ministerija neprognozuoja.

   2014-12-22

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 5. Man tėvas nori padovanoti jam priklausantį 20 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą. Aš nesu ūkininkas. Kokie dokumentai reikalingi?

   Žemės ūkio paskirties žemės iki 10 ha įsigijimui nėra taikomi jokie apribojimai. Tačiau asmuo, kuriam dovanojama daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės, privalo atitikti nustatytus reikalavimus žemės įgijėjui, t. y. 3 metus per paskutinius 10 metų iki dovanojimo sandorio būti vykdęs žemės ūkio veiklą ir deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir pasėlius, taip pat būti įregistravęs ūkininko ūkį arba turėti žemės ūkio išsimokslinimo diplomą (yra išimtis dėl jaunojo ūkininko iki 40 m.). Žemę dovanojimo būdu gaunantis asmuo turėtų kreiptis dėl leidimo įsigyti žemę į Nacionalinės žemės tarnybos padalinį pagal žemės buvimo vietą, taip pat turi užtikrinti, kad 5 metus įsigytą (dovanotą) žemę naudos žemės ūkio veiklai. 

   2015-06-12

   Atnaujinta: 2015 10 02

 • Žemės ūkio produkcijos gamyba ir perdirbimas 1
  • 1. Kada visiems bus išmokėti tie žadėtieji 28 Lt už toną pieno?

   Parama bus mokama nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d. Preliminarus paramos dydis – 28 Lt už parduoto pieno toną. Tikslus paramos dydis bus nustatytas iki š. m. spalio 15 d. atskiru žemės ūkio ministro įsakymu, paaiškėjus tiksliam paramos gavėjų skaičiui. 2014 metams šiai paramai numatyta skirti 40,7 mln. Lt ES lėšų. 

   2014-07-29

   Atnaujinta: 2015 10 02

 • Kaimo plėtros priemonės ir su jomis susiję klausimai 6
  • 1. Ar galima tapti ūkininku, turint 70 arų namų valdos žemės? Norime kurti kaimo turizmo sodybą, bet nežinome, ar mums tapti ūkininkais, o gal pasinaudoti verslo liudijimu? Kur reikėtų kreiptis dėl paramos sodybai įkurti?

   Ūkininko ūkio įstatyme nėra reikalavimo būsimam ūkininkui valdyti žemę būtinai nuosavybės teise (galima nuoma, panauda ir kt.). Norinčiajam įregistruoti ūkininko ūkį nenustatytas ir minimalus valdomos nuosavybės teise žemės dydis. Deja, Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonei „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ skirtas lėšų krepšelis jau yra išnaudotas – paramos paraiškas rinkti nenumatoma. Atkreiptinas dėmesys, kad naujosios Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos projekte yra numatyta priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“, kuri rems įvairių ekonominių veiklų kūrimą ir plėtrą, įvairių ne žemės ūkio verslų iniciatyvų skatinimą, ne žemės ūkio produktų gamybą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą. Tačiau parama kaimo turizmui nuo 2015 m. bus teikiama tik tuo atveju, jeigu pareiškėjai įrodys, kad iki paramos paraiškos pateikimo vykdė kaimo turizmo veiklą, t. y. parama nebus teikiama kaimo turizmo sodyboms steigti.

   2014-07-07

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 2. Gal jau žinoma, kaip bus remiamas kaimo turizmas 2015–2020 m.?

   Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos projekte yra numatyta priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“, kurioje numatomos galimybės remti įvairių ekonominių veiklų kūrimą ir plėtrą, ne žemės ūkio verslų iniciatyvų skatinimą, ne žemės ūkio produktų gamybą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą kaimo vietovėse, įskaitant paramą kaimo turizmui. Planuojama, kad parama kaimo turizmui nuo 2015 m. bus teikiama tik tuo atveju, jeigu pareiškėjai įrodys, kad iki paramos paraiškos pateikimo vykdė kaimo turizmo veiklą, t.y. parama nebus teikiama kaimo turizmo sodyboms steigti.

   2014-08-26

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 3. Esu ūkininkas, perku traktorių. Ką reikia daryti, kad galėčiau pirkti žalią dyzelinį kurą?

   Dėl žalio dyzelinio kuro galite kreiptis į savo rajono žemės ūkio skyrių, kuriame reikės pateikti žemės ir ūkinių gyvūnų deklaracijas, pagal kurias ir apskaičiuojamas žaliojo dyzelinio kuro kiekis.

   2015-01-13

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 4. Planuoju tapti jaunuoju ūkininku. Kur galėčiau kreiptis dėl atsakymų į visus mane dominančius klausimus?

   Kviečiame Jus susipažinti su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-211. Šių taisyklių nuostatas galite rasti aktyvavę nuorodą http://www.infolex.lt/ta/329208. Vėliau su detalesniais klausimais siūlome kreiptis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (www.nma.lt

   2015-04-08

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 5. Turiu 1.5 ha nedirbamos žemės, kurią norėčiau apsodinti mišku. Nuo ko turėčiau pradėti?

   Kompensacinę paramą už miško įveisimą yra numatoma teikti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą" veiklos sritį "Miško veisimas". Šios veiklos srities aprašymą su numatomomis paramos teikimo sąlygomis galite rasti Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje http://www.zum.lt/index.php?-1830873026. Paramos paraiškų pagal minėtąją veiklos sritį teikimo laikotarpis šiais metais yra nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Iki šio laikotarpio bus patvirtintos veiklos srities įgyvendinimo taisyklės, kuriose bus nustatyta detali paramos teikimo tvarka.

   2015-04-13

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 6. Prašau paaiškinti, kas yra asocijuota žemdirbių savivaldos organizacija?

   Asocijuota žemdirbių savivaldos organizacija yra tokia organizacija, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją (pvz., Lietuvos ūkininkų sąjunga ir pan.) 

   2015-05-29

   Atnaujinta: 2015 10 02

 • Augalų apsaugos, fitosanitarijos ir kt. 4
  • 1. Ūkininkai ruošiasi derliaus nuėmimui. Norime sužinoti, kaip reikia elgtis, jeigu ūkininkas, priduodantis grūdus, nesutinka su laboratorijoje atliktų tyrimų rezultatais. Kur jam reikia kreiptis, norint įsitikinti, ar teisingai atlikti tyrimai?

   Pardavėjui nesutikus su pirkėjo laboratorijoje nustatytais grūdų kokybės rodikliais, tyrimai pakartojami dalyvaujant pardavėjui. Pardavėjui nesutinkant su pakartotiniais tyrimais, ėminiai dalyvaujant pardavėjui plombuojami ir pardavėjas užplombuotus laboratorinius ėminius išsiunčia tyrimams Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijai arba šalių susitarimu pasirinktai kitai kompetentingai institucijai ne vėliau kaip per 48 val. nuo jų paėmimo (neįskaitant nedarbo dienų). Tyrimų išlaidas apmoka neteisioji šalis. Jeigu pardavėjas per nustatytą terminą nesikreipė į atitinkamą instituciją, laikoma, kad pirkėjo laboratorijos išvada galutinė ir neskundžiama. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad žemės ūkio produkcijos pirkėjas gali pirkti žemės ūkio produkciją tik sudaręs su žemės ūkio produkcijos pardavėju rašytinę žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutartį. Informaciją rūpimais klausimais taip pat galima rasti Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto tinklalapyje adresu vatzum.lt.

   2015-07-22

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 2. Kokios yra Roundup (žoles naikinančio preparato) naudojimo taisyklės sodų bendrijoje? Kokiu atstumu nuo geriamųjų šulinių, auginamų daržovių yra saugu naudoti šį preparatą?

   Augalų apsaugos produktai (herbicidai) Roundup Ace, Roundup Classic, Roundup Bio yra skirti profesionaliajam naudojimui. Juos draudžiami naudoti sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypuose. Minėtuose žemės sklypuose leidžiama naudoti herbicidus Dalgis, Ecoplug, Glyfos 360 SL, Glyfos Bio 360 SL, Glyfos bio 450 SL, Glyfos supreme, Glyphomax, Ouragan with system 4, Roundup Express, Taifun B, skirtus neprofesionaliems augalų apsaugos produktų naudotojams. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad nuo 4 val. iki 21 val. draudžiama augalų apsaugos produktais purkšti dirbamoje žemėje ar kituose plotuose žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai. Taip pat privaloma žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų teritorijas. Tai ypač svarbu naudojant minėtus herbicidus. 

   2014-07-29

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 3. Kur galėtume gauti informacijos apie trašų sunaudojimą Lietuvoje pagal regionus?

   Ūkio subjektai apie žemės valdoje kasmet naudojamas trąšas teikia ataskaitas Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. Norėdami gauti statistinę informaciją apie trąšų panaudojimą, turėtumėte pateikti oficialų prašymą centrui el. paštu info@vic.lt arba paštu adresu Vinco Kudirkos g. 18-1, LT-03105 Vilnius, nurodydami Jus dominantį laikotarpį ir konkrečią trąšų panaudojimo sritį.

   2014-09-15

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 4. Išsinuomotoje žemėje norime sėti žieminį rapsą, tačiau vienas mūsų kaimo gyventojas pareiškė, kad yra alergiškas rapsui ir pareikalavo jo nesėti. Ar mes galime sėti minėtąją kultūrą?

   Rapsus galite sėti, jokių įstatymų, draudžiančių auginti rapsus, nėra. 

   2015-07-13

   Atnaujinta: 2015 10 02

 • Agrarinė aplinkosauga ir ekologinis ūkininkavimas 1
  • 1. Ar galite nurodyti, kokios bus išmokos už ekologinį ūkininkavimą (augalininkystė ir gyvulininkystė) Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programoje? Kokio dydžio bus tiesioginės išmokos?

   Siūloma priemonės ,,Ekologinis ūkininkavimas" kompensacinė išmoka turėtų būti mokama kasmet per įsipareigojimų laikotarpį ir skiriama už: ‒ javus – 218 EUR už ha; ‒ javus, daugiametes žoles sėklai – 273 EUR už ha; ‒ daugiamečių žolių įsėlį ‒ 59 EUR už ha; ‒ daugiametes žoles – 176 EUR už ha; ‒ daržoves, bulves – 525 EUR už ha; ‒ vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus – 487 EUR už ha; ‒ uogynus ir sodus – 518 EUR. Už 2014 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus pagrindinė išmoka yra apie 390 Lt už ha, išmoka už pirmuosius 30 ha - apie 100 Lt už ha. 

   2014-09-22

   Atnaujinta: 2015 10 02

 • Pasėlių deklaravimas 1
  • 1. Nuo kada iki kada šiemet vyksta žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas?

   Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas 2015 m. vyksta nuo balandžio 13 d. iki birželio 15 d., pavėluotai paraiškos bus priimamos iki liepos 10 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma bus mažinama 1 proc. 

   2015-04-06

   Atnaujinta: 2015 10 02

 • Žemės reformos įstatymai, teisės aktai 2
  • 1. Turiu man nuosavybės teise priklausantį žemės paskirties sklypą, kurį noriu padovanoti savo dukrai. Ar reikia jai pildyti žemės ūkio paskirties pirkėjo deklaraciją?

   Asmuo, pageidaujantis nuosavybės teise įsigyti žemės ūkio paskirties žemę sudarant dovanojimo sandorį, žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaraciją pildyti privalo.

   2014-01-28

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 2. Ar galima uždrausti važuoti sunkiasvorėms mašinoms su malkomis servitutiniu keliu?

   Ne, Jūs negalite uždrausti asmenims važiuoti sunkiasvorėmis mašinomis servitutiniu keliu.

   2014-03-18

   Atnaujinta: 2015 10 02

  • 1. Kaip būtų galima gauti traktorininko pažymėjimą? Aš jau turiu B kategorijos vairavimo pažymejimą

   Jeigu norite įsigyti traktorininko pažymėjimą, Jūs turite lankyti traktorininkų kursus ir išlaikyti egzaminą (atlikti kompetencijos vertinimą). Kursų trukmė priklauso nuo traktorininko kategorijos, kurią norėtumėte įgyti. Pagrindinė yra TR1 kategorija, suteikianti teisę vairuoti traktorius, kurių galia iki 60 kW. Kursų trukmė - 160 val. Jeigu turite B kategorijos pažymėjimą, kursų trukmė būtų mažesnė. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad B kategorijos pažymėjimas patvirtina teisę vairuoti TR1 kategorijos traktorius, t. y. turėdami minėtą vairuotojo pažymėjimą, galite vairuoti ir traktorius iki 60 kW. 

   2014-01-20

   Atnaujinta: 2015 10 02