Ukraina

Pasirašyti susitarimai:

 • 2017 m. spalio 3 d. Kijeve pasirašyta Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo žemės ūkio srityje programa 2017-2019 metams.
 • 2015 m. spalio 8 d. Vilniuje pasirašytas Ketinimų protokolas tarp Ukrainos nacionalinės žemės ūkio mokslų akademijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.
 • 2014 m. birželio 4 d. Kijeve pasirašytas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerijos veiksmų planas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje stiprinimo 2014-2016 m.
 • 2011 m.  lapkričio 28 d.  Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Ukrainos nacionalinės žemės ūkio mokslų akademijos Žuvininkystės institutas pasirašė Mokslinio-techninio bendradarbiavimo sutartį.
 • 2011 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija su Ukrainos žemės ūkio politikos ir maisto ministerija pasirašė Veiksmų Planą 2011-2013 metams.
 • 2010 m. lapkričio 3 d. Nacionalinė žemės tarnyba pasirašė bendradarbiavimo sutartį (memorandumą) su Ukrainos valstybiniu žemės išteklių komitetu.
 • 2008 m. lapkričio 13 d. pasirašytas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Ukrainos žemės ūkio politikos ministerijos Susitarimas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje. 

Projektai:

 • ES Dvynių projektas „Pagalba Ukrainai priartinant teisinį reglamentavimą prie ES augalų apsaugos produktų ir augalų sveikatos teisinės bazės, stiprinant susijusias patikras ir laboratorijos paslaugas“
  • Projektą vykdo Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM kartu su Latvija ir Vokietija.
  • Projekto tikslas – padėti sukurti teisinę sistemą bei ją įgyvendinti, siekiant užtikrinti tinkamą augalų apsaugos produktų naudojimą ir augalų sveikatos sistemos atitikimą ES teisinei bazei, tobulinti fitosanitarines ir augalų apsaugos produktų tikrinimo procedūras bei modernizuoti laboratorijas, kad atliekamos paslaugos atitiktų ES standartus.
  • Projekto trukmė: 2017 m. sausis – 2019 m. sausis.
 • ES Dvynių projektas „Parama įgyvendinant sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių įsipareigojimus pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą”.

  • Projektą vykdo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su Italijos G. Caporale zooprofilaktikos institutu.

  • Projekto tikslas – Padėti Ukrainai derinti sanitarines ir fitosanitarines priemones prie ES standartų siekiant paskatinti Ukrainos maisto ir žemės ūkio produkcijos prekybą su Europos Sąjunga.

  • Projekto trukmė: 2016 m. sausis – 2018 m. sausis.

 • LR Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektas „Ukrainos žemės ūkio politikos ir maisto ministerijos ir Ukrainos valstybinės veterinarijos ir fitosanitarijos tarnybos administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas“

  • Projektą vykdė Žemės ūkio ministerija kartu su partneriais Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

  • Projekto tikslas padėti Ukrainos žemės ūkio politikos ir maisto ministerijai ir Ukrainos valstybinei veterinarijos ir fitosanitarijos tarnybai stiprinti administracinius ir institucinius gebėjimus, įgyvendinant su Europos Sąjungos–Ukrainos asociacijos sutartimi susijusias reformas

  • Projekto trukmė: 2015 m. birželis-lapkritis.

  • LR Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektas Odesoje „Verslumo skatinimas Odesos srities kaimo vietovėse“

   • Projektą vykdė Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras.
   • Projekto tikslas – skatinti Odesos srities gyventojų verslumą, atgaivinant senąsias nendrinių stogų dengimo tradicijas.
   • Projekto trukmė: 2016 m.
 • LR Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektas „Gebėjimų stiprinimas žemės ūkio politikos srityje Ukrainoje“

  • Projektą vykdė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

  • Projekto tikslas Atitinkamų Ukrainos institucijų atstovų supažindinimas su ES paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administruojančios ES mokėjimo agentūros akreditacijos kriterijais, rekomendacijos dėl šių kriterijų taikymo praktikoje.

  • Projekto trukmė: 2015 m. balandis-lapkritis.

 • ES Dvynių programos projektas „Pagalba atvirai ir skaidriai žemės ūkio paskirties žemės rinkos plėtrai Ukrainoje“.
  • Projektą vykdo Lietuvos žemės ūkio ministerija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir Registrų centras kartu su Olandijos, Vokietijos ir Lietuvos institucijomis, prižiūrinčiomis žemės ūkio paskirties žemės rinką .
  • Projektas skirtas Ukrainos teisinės bazės ir kontrolės sustiprinimui siekiant padidinti šalies žemės ūkio paskirties žemės rinkos skaidrumą.
  • Projekto trukmė: 2013–2015 m.
 • ES Dvynių projektas „Pagalba Ukrainai, priartinant fitosanitarijos teisinę bazę ir fitosanitarinių reikalavimų įgyvendinimą prie Europos standartų“.
  • Projektą vykdė Valstybinės augalininkystės tarnybos ekspertai kartu su Vokietijos (projekto lyderis), Latvijos, Prancūzijos ekspertais.
  • Projekto tikslas – teikti paramą Ukrainos Valstybinei veterinarijos ir fitosanitarijos tarnybai efektyviai apsaugojant šalį nuo įvežimo ir kenksmingų organizmų plitimo, taip pat didinti maisto produktų saugą, didinti augalinių produktų atitikimą ES reikalavimams bei palengvinti prekybą su ES šalimis.
  • Projekto trukmė: 2012 m. rugsėjis – 2014 m. rugsėjis.
 • LR Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektas „Gebėjimų ugdymas agrarinės politikos srityje Ukrainoje“
  • Projektą vykdė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerija
  • Projekto tikslas – supažindinti Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerijos specialistus su investicinėmis ES paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemonėmis (įskaitant žemės ūkio valdų modernizavimo, kaimo vietovių plėtros galimybes, gyvulininkystės skatinimo priemones), šių priemonių administravimo ir kontrolės ypatumais, įgyvendinimo reikalavimais.
  • Projekto trukmė: 2014 m. rugpjūtis– 2014 m. lapkritis.

Pranešimai spaudai:

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-30