Tyrimai ir analizės

Tyrimas, kuriuo siekiama nustatyti kriterijus dėl formuojamo valstybinės žemės sklypo dydžio pagal jame esančio statinio ar įrenginio eksploatavimo poreikius bei pateisinamą / nepateisinamą statinio ar įrenginio nenaudojimo laikotarpį ne aukciono būdu nuomojant valstybinę žemę

Žemės ūkio ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų, valstybės įmonių, viešųjų įstaigų ir valstybės valdomų bendrovių pirktos galimybių studijos ir galimybių analizės: (jei dokumentas neatsisiunčia bandykite naudoti kitą naršyklę, Chrome, Firefox.)

2016 m.

Žemės analizės sistemos galimybių studija.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos dokumentų archyvo skaitmeninimo galimybių studija; numatoma parengti 2016 m. antroje pusėje.

Topografijos ir infrastruktūros informacinės sistemos ir naujų sudėtinių el. paslaugų sukūrimo ir įdiegimo investicinis projektas.

Tyrimas "Biologinės įvairovės poveikio rodiklio "Kaimo paukščių populiacijų indikatorius" identifikavimas 2016-2018 metais".

Sociologinių apklausų atlikimo paslaugos (pirkimas šiuo metu vykdomas).

Finansinių priemonių panaudojimo galimybių ir poreikio, įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą, išankstinio vertinimo paslauga.

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos įgyvendinimo metų pažangos įvertinimas.

Alternatyvios energijos panaudojimo galimybių studija. 

2015 m.

„Informavimo, konsultavimo ir mokymų elektroninių paslaugų vykdant integruotą augalų apsaugą teikiamų paslaugų modernizavimas ir plėtra“ projekto  investicinio projekto su galimybių studija parengimas, 2015-11-27.

VĮ Mašinų bandymo stoties informacinės sistemos techninės specifikacijos ir investicinio projekto paruošimas (2015-11 - 2015-12).

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinių sistemų plėtros analizės ataskaita. 2015 lapkričio 27.

2014 m.

2014 m. balandžio 28 d. sutartis Nr. 8O-14-102 „Gamtinių trūkumų turinčių žemės ūkio žemės plotų (mažiau palankių ūkininkauti vietovių) identifikavimas – 3". 

2014 m. lapkričio 10 d. sutartis Nr. 8P-14-324 "Studija dėl tinkamų finansuoti išlaidų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones didžiausiųjų įkainių taikymo tvarkos ir reikšmių nustatymo metodikos".

Lietuvos akvakultūros sektoriaus plėtros gairių parengimo paslaugos.

Paramos nuo žvejybos ir akvakultūros bei susijusio perdirbimo priklausomų regionų vietos plėtros strategijoms 2014-2020 m. įgyvendinti skyrimo rekomendacijų ir paramos dydžio skaičiavimo metodikos parengimas.

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos projekto galutinio išankstinio SPAV ir ex-ante vertinimo paslaugos.
SPAV ataskaita. Ex-ante vertinimas.

NŽT administracinių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę galimybių studija. Galimybių studijos I dalies priėmimo-perdavimo aktas pasirašytas 2014-11-03.

2013 m.

2013 m. kovo 18 d. sutartis Nr. 8P-13-063 „ES paramos įtaka žemės ūkiui ir kaimo plėtrai“.

2013 m. balandžio 26 d. sutartis Nr. 8P-13-088 "2014–2020 m. kaimo plėtros priemonių išmokų dydžių modeliavimas“.

2013 m. spalio 15 d. sutartis Nr. 8P-13-177 „Ekologinio ūkininkavimo ir kraštovaizdžio tvarkymo programų vertinimas“.

2013 m. lapkričio 14 d. sutartis Nr. 8P-13-196 „Europos inovacijų partnerystės (EIP) modelis, taikytinas Lietuvoje po 2013 metų“.

2013 m. balandžio 8 d.  sutartis Nr.88P-13-076 „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros gairės nuo žuvininkystės priklausomuose regionuose 2014-2020 m.“.

Tyrimas ,,Aplinkosauginių ir ekologiškų akvakultūros veiklos metodų ir formų įvertinimas Lietuvos akvakultūros ūkiuose“ (2013 m.).

2013 m. gruodžio  23 d.  sutartis Nr. 8P-13-239 "Nacionalinio akvakultūros strateginio plano parengimas".

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-08