Teisinio reguliavimo stebėsena

 

 • Žemės ūkio ministerijoje teisinio reguliavimo stebėsena 2021 metais neatliekama.

 • Žemės ūkio ministerijoje teisinio reguliavimo stebėsena 2020 metais neatliekama.

 • Žemės ūkio ministerijoje teisinio reguliavimo stebėsena 2019 metais neatliekama.

 • Žemės ūkio ministerijoje teisinio reguliavimo stebėsena 2018 metais neatliekama.

 • Žemės ūkio ministerijoje teisinio reguliavimo stebėsena 2017 metais neatliekama.

 • Žemės ūkio ministerijoje teisinio reguliavimo stebėsena 2016 metais neatliekama.

 • Žemės ūkio ministerijoje teisinio reguliavimo stebėsena 2015 metais neatliekama.

 • Žemės ūkio ministerijoje teisinio reguliavimo stebėsena 2014 metais neatliekama.

 • Žemės ūkio ministerijos teisinio reguliavimo stebėsenos 2013 metų planas. 

 • Žemės ūkio ministerijoje teisinio reguliavimo stebėsena 2012 metais neatliekama.

 • Žemės ūkio ministerijos teisinio reguliavimo stebėsenos 2011 metų planas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 924 „Dėl norminių teisės aktų, kurių stebėsena turi būti atlikta, sąrašo patvirtinimo„ (Žin., 2009, Nr. 103-4322)patvirtintas norminių teisės aktų, kurių stebėsena turi būti atlikta, sąrašąs. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 404 „Dėl norminių teisės aktų stebėsenos„ (Žin., 2009, Nr. 59-2294), stebėsenos metu turi būti įvertinta, ar šie teisės aktai atitinka teisinio reguliavimo tikslus, ar neatsirado nenumatytų neigiamų padarinių, kitų sprendimų ar sąlygų, kurios turėtų įtakos tolesniam teisės akto galiojimui ir taikymui.

Žemės ūkio ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 924 buvo pavesta atlikti Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3009; 2008, Nr. 81-3174) stebėseną. Su atliktos stebėsenos pažyma galima susipažinti čia.

2011 metais atlikta teisinio reguliavimo stebėsena šių teisės aktų atžvilgiu:

Prekyviečių, prekiaujančių žemės ūkio ir maisto produktais, darbo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-355 (Žin., 2009, Nr. 61-2442)

Paramos kaimo bendruomenių veiklai remti teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-160 (Žin., 2006, Nr. 48-1752; 2011, Nr. 46-2196)

Žemės ūkio ministerijoje teisinio reguliavimo stebėsena 2012 metais neatliekama.

2013 metais atliekama teisinio reguliavimo stebėsena šio teisės akto atžvilgiu:

Grūdų, naudojamų etilo alkoholio gamybai, apskaitos ir sandėliavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 3D-601 (Žin., 2004, Nr. 163-5963)

Žemės ūkio ministerijoje teisinio reguliavimo stebėsena 2014 metais neatliekama.

Žemės ūkio ministerijoje teisinio reguliavimo stebėsena 2015 metais neatliekama.

Žemės ūkio ministerijoje teisinio reguliavimo stebėsena 2016 metais neatliekama.

Žemės ūkio ministerijoje teisinio reguliavimo stebėsena 2017 metais neatliekama.

Žemės ūkio ministerijoje teisinio reguliavimo stebėsena 2018 metais neatliekama.

Žemės ūkio ministerijoje teisinio reguliavimo stebėsena 2019 metais neatliekama.

Žemės ūkio ministerijoje teisinio reguliavimo stebėsena 2020 metais neatliekama.

Žemės ūkio ministerijoje teisinio reguliavimo stebėsena 2021 metais neatliekama.

 • Žemės ūkio ministerijoje teisinio reguliavimo stebėsena 2014-2021 metais neatliekama.
 • Teisinio reguliavimo stebėsenos pažyma 2013 m.
 • Žemės ūkio ministerijoje teisinio reguliavimo stebėsena 2012 metais neatliekama.
 • Teisinio reguliavimo stebėsenos pažyma (2011 m.IV ketvirtis).
 • Teisinio reguliavimo stebėsenos pažyma (2011 m. III ketvirtis).

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-31