Šiaurės-Baltijos valstybių vykdomasis komitetas (NB8-FAFF)

Stiprinant Šiaurės ir Baltijos valstybių bendradarbiavimą, 2009 m. sudarytas Šiaurės ir Baltijos valstybių Vykdomasis komitetas NB8-FAFF (nariai: Danija, Suomija, Švedija, Norvegija, Islandija, Estija, Latvija, Lietuva), atsakingas už bendradarbiavimą žuvininkystės, akvakultūros, žemės ūkio, maisto ir miškų ūkio srityse, bei patvirtintas naujas šio komiteto mandatas. Pagal naują mandatą šis komitetas pakeitė prieš tai dirbusius: Šiaurės-Baltijos valstybių Aukšto lygio pareigūnų koordinacinę grupę HL-NB8 ir Vyresniųjų pareigūnų komitetus (CSO-Agriculture, CSO-Forestry, CSO-Food, CSO- Fisheries). Vykdomajam komitetui rotacijos principu kiekvienais metais pirmininkauja viena iš 8 valstybių.

2010 m. Lietuva pirmininkavo Šiaurės Baltijos šalių Vykdomajam komitetui ir metų pabaigoje surengė Vykdomojo komiteto narių susitikimą Žemės ūkio ministerijoje, kurio metu buvo aptartas Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas bei ateities perspektyvos. Susitikimo metu taip pat buvo diskutuota apie ilgalaikę ES Baltijos jūros regiono strategiją, į kurią Lietuva įsijungė 2009 metais. Šioje strategijoje daugiausia dėmesio skiriama 9-tam prioritetui – tvariam žemės ūkiui, miškininkystės bei žuvininkystės sektoriams. Už šias sritis atsakinga Suomija. Tačiau Lietuva bei Švedija taip pat yra šios strategijos koordinatorės – atitinkamai koordinuoja kaimo plėtros bei žuvininkystės sektorius. Įgyvendinant ES Baltijos jūros regiono strategiją siekiama sustiprinti ES aplinkosaugos iniciatyvas mažinant užterštumą Baltijos jūroje ir jos regione, paversti Baltijos jūros regioną klestinčiu, ypač – diegiant naujoves mažose bei vidutinio dydžio įmonėse, plėtoti infrastruktūrą, sustiprinti Baltijos jūros regiono saugumą. Žemės ūkio ministerijos atstovai pristatė Baltijos jūros strategijos kaimo plėtros sektoriuje vykdomas veiklas ir Baltijos jūros regiono pavyzdinį tarptautinį projektą „BalticClimate – klimato kaitos įtaka Baltijos jūros regiono vystymosi galimybėms“.

2014 m. vasario mėn. rašytine procedūra buvo patvirtintas NB8-FAFF Vykdomojo komiteto mandatas 2014-2017 m. kartu su veiksmų planu

Pranešimai spaudai:

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11