Dalyvavimas tarptautinėse organizacijose

 

ORGANIZACIJŲ, KURIŲ VEIKLOJE DALYVAUJA SU ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIU SUSIJUSIOS LIETUVOS RESPUBLIKOS

INSTITUCIJOS,SĄRAŠAS

Eil. Nr. Organizacijos pavadinimas Atsakinga institucija, kontaktinis asmuo
1.

JT Žemės ūkio ir maisto organizacija
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Žemės ūkio ministerija Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamentas

Kristina Dubikovaitė
Tel. +370 5 239 1345
El.p. kristina.dubikovaite@zum.lt

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Tomas Kazlauskas
Tel. +370  5 239 8485
El.p. Tomas.Kazlauskas@zuv.lt

2.

Pasaulio Prekybos Organizacija
World Trade Organization (WTO)

Žemės ūkio ministerija Ekonomikos departamentas

Irena Endriuškienė
Tel. +370 5  239 1255
El.p. IrenaE@zum.lt

3.

Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacija
North-West Atlantic Fisheries Organization(NAFO)

Žemės ūkio ministerija Žuvininkystės departamentas

Agnė Razmislavičiūtė-Palionienė
El.p. agner@zum.lt

4.

Žvejybos šiaurės rytų Atlanto komisija
North - East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC)

Žemės ūkio ministerija Žuvininkystės departamentas

Agnė Razmislavičiūtė-Palionienė
Tel. + 370 5  239 8408
El.p. agner@zum.lt

5.

Jungtinių tautų (JT) Maisto ir Žemės ūkio organizacijos (FAO) Žuvininkystės komitetas
United Nations Food and agriculture organisation, Committee on Fisheries(COFI)

Žemės ūkio ministerija Žuvininkystės departamentas

Agnė Razmislavičiūtė-Palionienė
Tel. + 370 5  239 8408
El.p. agner@zum.lt

6. Rytų centrinio Atlanto Žvejybos komisija Fishery Committee for the Eastern Central Atlantic  (CECAF)

Žemės ūkio ministerija Žuvininkystės departamentas

Agnė Razmislavičiūtė-Palionienė
Tel. + 370 5  239 8408
El.p. agner@zum.lt

7.

Regioninės žvejybos pietų Ramiajame vandenyne valdymo organizacija
South Pacific Regional Fisheries Management Organisation (SPRFMO)

Žemės ūkio ministerija Žuvininkystės departamentas

Agnė Razmislavičiūtė-Palionienė
Tel. + 370 5  239 8408
El.p. agner@zum.lt

8.

Tarptautinė žuvininkystės plėtros Vidurio ir Rytų Europoje organizacija
International organization (EUROFISH)

Žemės ūkio ministerija Žuvininkystės departamentas

Ieva Žundienė
Tel. +370 5 239 8456
El.p. ievak@zum.lt

9. Baltfish regioninis forumas

Žemės ūkio ministerija Žuvininkystės departamentas

Ieva Žundienė
Tel. +370 5 239 8456
El.p. ievak@zum.lt

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Tomas Zolubas
Tel. +370 46 310 660
El.p. Tomas.Zolubas@zuv.lt

10. Baltijos jūros regioninė patariamoji taryba Baltic Sea Regional Advisory Council(RAC)

Žemės ūkio ministerija Žuvininkystės departamentas

Ieva Žundienė
Tel. +370 5 239 8456
El.p. ievak@zum.lt

11.

Europos kaimo plėtros institucijų asociacija
European association for rural development institutions (AEIAR)

Žemės ūkio ministerija
Žemės ir išteklių politikos departamentas

Audrius Petkevičius
Tel. +370 5 2391 338
El.p. Audrius.Petkevicius@zum.lt

12.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos departamentas

Tel. +370 5 239 1006

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
Arvydas Basiulis
Tel. +370 5 237 5611
El.p. arvydas.basiulis@vatzum.lt

Kauno augalų veislių tyrimo skyrius

Eduardas Lemežis
Mob. +370 677 58 948
El.p. eduardas.lemezis@vatzum.lt

13.

Tarptautinė sėklų tyrimų asociacija
International Seed Testing Association(ISTA)

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

Arvydas Basiulis
Tel. +370 5 237 5611
El.p. arvydas.basiulis@vatzum.lt

14.

Tarptautinė grūdų ir pašarų prekybos asociacija
Grain &Feed Trade Association (GAFTA)

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

Vida Timinskienė
Tel. +370 5 276 0342
El.p. vida.timinskiene@vatzum.lt

15.

Tarptautinė naujų augalų veislių apsaugos sąjunga
International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV)

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

Sigita Juciuvienė
Tel. +370 5 234 3647
El.p. sigita.juciuviene@vatzum.lt

16.

Europos ir Viduržemio jūros regiono augalų apsaugos organizacija
European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO)

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

Rasa Žitkuvienė
Tel. +370 5 273 4411
El.p. rasa.zitkuviene@vatzum.lt

Miglė Stončienė
Tel: +370 5 262 4940
El.p. migle.stonciene@vatzum.lt

17.

Europos maisto saugos tarnyba
European Food Safety Authority(EFSA)

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Silvija Pupelienė
Tel. +370 5 273 4411
El.p. silvija.pupeliene@vatzum.lt

Kristina Valionienė
Tel: +370 5 262 4940
El.p. kristina.valioniene@vatzum.lt

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Zenonas Stanevičius
Tel. +370 5 240 1618
El.p. zstanevicius@vet.lt

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

Albertas Barzda,
Tel. +370 5 277 8919,
El.p. albertas.barzda@smlpc.lt

18.

Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija – Tarptautinė augalų apsaugos konvencija
Food and Agriculture Organization of the United Nations – International Plant Protection Convention ( FAO – IPPC)

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

Sergejus Fedotovas
Tel. +370 5 237 5630
El.p. sergejus.fedotovas@vatzum.lt

19. Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijaWorld Organisation for Animal Health(OIE)

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Dr. Jonas Milius
Tel. +370 5  240 4361
El.p. vvt@vet.lt

20.

Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos Europos komisija dėl snukio ir nagų ligos kontrolės
The European Commission for the Control of Foot-and-Mouth Disease of the Food and Agriculture Organization of the United Nations

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

dr. Marius Masiulis
Tel. +370 5  240 4340
El.p. mmasiulis@vet.lt

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

Dr. Gediminas Pridotkas
Tel. +370  5 278 0470
El.p. nmvrvi@vet.lt

21. Panta Rhei asociacija

Nacionalinė mokėjimo agentūra
prie Žemės ūkio ministerijos

Armina Glemžaitė,
Tel. +370 5 247 6527,
El.p. armina.glermzaite@nma.lt

Salomėja Rybokienė,
Tel. 370 5 252 6739,
El.p. salomeja.rybokiene@nma.lt

22.

Europos Komisijos jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktoratas
European Commission Direktorate – General for Fisheries and Maritime Affairs

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Tomas Kazlauskas
Tel. +370 5 239 8485
El.p. Tomas.Kazlauskas@zuv.lt

23.

Bendrijos žvejybos kontrolės agentūra
Community Fisheries Control Agency (EFCA)

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Tomas Kazlauskas
Tel. +370  5 239 8485
El.p. Tomas.Kazlauskas@zuv.lt

Erlandas Lendzbergas,
Tel. +370  46 365 745
El.p. Erlandas.Lendzebrgas@zuv.lt

24.

Europos Sąjungos statistikos tarnyba
Eurostat

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Tomas Kazlauskas
Tel. +370 5 239 8485
El.p. Tomas.Kazlauskas@zuv.lt

25.

Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba
International Council for the Exploration of the Sea (ICES) 

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Tomas Zolubas
Tel. +370  46 310 660
El.p. Tomas.Kazlauskas@zuv.lt

26.

Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisija
North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC)

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Tomas Kazlauskas
Tel. +370 5 239 8485
El.p. Tomas.Kazlauskas@zuv.lt

27.

Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacija
Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO)

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Tomas Kazlauskas
Tel. +370  5 239 8485
El.p. Tomas.Kazlauskas@zuv.lt

28.

Centrinės ir Rytų Europos akvakultūros centrų tinklas
Network of Aquaculture Centres in Central-Eastern Europe (NACEE) 

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Indrė Šidlauskienė
Tel. +370  5 210 0529
El.p. Indre.Sidlauskiene@zuv.lt

29.

Lenkijos vidaus vandenų Stanislavo Sakovičiaus vardo žuvininkystės institutas
Polish Stanislaw Sakowicz Inland Fisheries Institute (IFI)

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Valdas Gečys
Tel. +370  5 210 0511
El.p. Valdas.Gecys@zuv.lt

30.

Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Gyvulininkystės mokslo tyrimų instituto valstybinė unitarinė įstaiga „Žuvininkystės institutas”
Republican Subsidiary Unitary Enterprise "Institute of Fisheries" of the Livestock Scientific Research Institute of the National Academy of Sciences of Belarus

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Valdas Gečys
Tel. +370  5 210 0511
El.p. Valdas.Gecys@zuv.lt

31.

Berlyno Leibnico vardo vandens ekologijos ir žuvininkystės institutas
Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Justas Poviliūnas
Tel.+370  5 210 0505
El.p. Justas.Poviliunas@zuv.lt

32.

Ukrainos agrarinių mokslų akademijos Žuvininkystės institutas.
Ukrainian Academy of agrarian sciences Institute of Fisheries

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Valdas Gečys
Tel.+370  5 210 0511
El.p. Valdas.Gecys@zuv.lt

33.

Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos komisija 
The Baltic Marine Environment Protection Commission (HELCOM)

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Erlandas Lendzbergas
Tel. +370  46 365 745
El.p. Erlandas.Lendzebrgas@zuv.lt

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija

Eimantas Pranauskas.
Tel. (+370 5 212 2248,
El.p. eimantas@lzuba.lt

34.

Baltijos jūros regioninis patariamasis komitetas
Baltic Sea Regional Advisory Committee(BS RAC)

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Erlandas Lendzbergas
Tel. +370  46 365 745
El.p. Erlandas.Lendzebrgas@zuv.lt

35.

EUROGEOGRAPHICS asociacija
EUROGEOGRAPHICS Association

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Jūratė Bojarunienė
Mob. +370 706 85 177
El.p. Jurate.Bojaruniene@nzt.lt

36.

Baltijos jūros Patariamosios Tarybos Generalinė Asamblėja
The Baltic Sea Advisory Council(BSRAC)General Assembly

Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacija

Alfonsas Bargaila
Mob. +370 687 53 859
Tel.+370 46 345 045
El.p. LFPA@takas.lt

37.

Tolimojo plaukiojimo laivyno Patariamosios Tarybos Generalinė Asamblėja
The Long Distance Advisory Council General Assembly (LDAC)

Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacija

Alfonsas Bargaila
Mob. +370 687 53 859
Tel.+370 46 345 045
El.p. LFPA@takas.lt

Įgaliotas atstovauti asmuo UAB „Baltlanta“

Direktorius Linas Klakauskas
Mob. +370 698 00 702
Tel. +370 46 394 055
el.p. linas@baltlanta.lt

38.

Tarptautinis gyvulių apskaitos komitetas
International Committee for Animal Recording (ICAR)

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Marius Tendzegolskis,
Tel. +370 5 239 1296
El.p. MariusT@zum.lt

39.

Europos gyvulininkystės produkcijos gamintojų asociacija
European association for animal production(EAAP)

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Marius Tendzegolskis,
Tel. +370 5 239 1296
El.p. MariusT@zum.lt

40.

Tarptautinis bulių vertinimo komitetas
International Bull Evaluation Service(INTERBULL)

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Marius Tendzegolskis,
Tel. +370 5 239 1296
El.p. MariusT@zum.lt

41.

Europos universitetų asociacija
European University Association (EUA)

Aleksandro Stulginskio universitetas Tarptautinis skyrius

Minvydas Liegus
Tel. +370 37 752 398
El.p. kontakt@asu.lt

42.

Europos Gyvybės mokslų universitetų asociacija
Association for European Life Science universities (ICA)

Aleksandro Stulginskio universitetas Tarptautinis skyrius

Minvydas Liegus
Tel. +370 37 752 398
El.p. kontakt@asu.lt

43.

Pasaulio žemės ūkio ir gyvybės aukštojo mokslo asociacijų konfederacija
Global Confederation of Higher Education Associations for the Agricultural and Life Sciences (GCHERA)

Aleksandro Stulginskio universitetas Tarptautinis skyrius

Minvydas Liegus
Tel. +370 37 752 398
El.p. kontakt@asu.lt

44.

Baltijos jūros regioninis universitetų tinklas
Baltic Sea Regional University Network(BSRUN)

Aleksandro Stulginskio universitetas Tarptautinis skyrius

Minvydas Liegus
Tel. +370 37 752 398
El.p. kontakt@asu.lt

45.

Baltijos šalių žemės ūkio ir veterinarijos universitetų tinklas
Baltic Veterinary, Forestry and Agricultural University Network (BOVA UN)

Aleksandro Stulginskio universitetas Tarptautinis skyrius

Minvydas Liegus
Tel. +370 37 752 398
El.p. kontakt@asu.lt

46.

Didžioji Europos universitetų chartija
Magna Charta University

Aleksandro Stulginskio universitetas Tarptautinis skyrius

Minvydas Liegus
Tel. +370 37 752 398
El.p. kontakt@asu.lt

47.

Amerikos sodininkų draugija 
American Society for Horticultural Plants(ASHS)  

Aleksandro Stulginskio universitetas Agronomijos fakultetas

Simas Gliožeris
Tel. +370 37 752 265
El.p. simas.gliozeris@asu.lt

48.

Amerikos žemės ūkio ir biologinės inžinerijos asociacija
American Society of Agricultural and Biological Engineers(ASABE)

Aleksandro Stulginskio universitetas Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

Gvidonas Labeckas
Tel. +370 37 752 376
El.p. gvidonas.labeckas@asu.lt

49.

Ankštinių augalų draugija
Legume Society (LS)

Aleksandro Stulginskio universitetas Agronomijos fakultetas

Zita Kriaučiūnienė
Tel. +370 37 752 377
El.p. zita.kriauciuniene@asu.lt

50.

Automobilių inžinierių asociacija
Society of Automotive Engineers (SAE)

Aleksandro Stulginskio universitetas Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

Stasys Slavinskas
Tel. +370 37 752 285
El.p. stasys.slavinskas@asu.lt

51.

Azijos-Ramiojo vandenyno chemijos, biologijos ir aplinkos inžinerijos draugija
Asia-Pacific Chemical, Biological& Environmental Engineering Society(APCBEES)

Aleksandro Stulginskio universitetas Miškų ir ekologijos fakultetas

Vitas Marozas
Tel. +370 37 752 224
EL.p. vitas.marozas@asu.lt

52.

Europos augalų biologų draugijų federacija
Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB)

Aleksandro Stulginskio universitetas Agronomijos fakultetas

Simas Gliožeris
Tel. +370 37 752 265
El.p. simas.gliozeris@asu.lt

53.

Europos augalų selekcininkų asociacija
European Association on Plant Breeding(EUCARPIA)

Aleksandro Stulginskio universitetas Agronomijos fakultetas

Natalija Burbulis
Tel. +370 37 752 264
El.p. natalija.burbulis@asu.lt

54.

Europos dirvožemininkų sąjunga
European Soil Sciences Association

Aleksandro Stulginskio universitetas Agronomijos fakultetas

Rimantas Vaisvalavičius
Tel. +370 37 752 212
El.p. rimantas.vaisvalavicius@asu.lt

55.

Europos herbologų draugija
European Weed Research Society (EWRS)

Aleksandro Stulginskio universitetas Agronomijos fakultetas

Aušra Marcinkevičienė
Tel. +370 37 752 229
El.p. ausra.marcinkeviciene@asu.lt

56.

Tarptautinė herbologų draugija
International Weed Science Society (IWSS)

Aleksandro Stulginskio universitetas Agronomijos fakultetas

Aušra Marcinkevičienė
Tel. +370 37 752 229
El.p. ausra.marcinkeviciene@asu.lt

57.

Europos mažosios hidroenergetikos asociacija
European Small Hydropower Association(ESHA)

Aleksandro Stulginskio universitetas Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

Petras Punys
Tel.+370 37 752 337
El.p. petras.punys@asu.lt

58.

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra
European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)

Aleksandro Stulginskio universitetas Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

Gediminas Vilkevičius
Tel. +370 37 752 376
El.p. gediminas.vilkevicius@asu.lt

59.

Europos trąšų gamintojų asociacija
European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA)

Aleksandro Stulginskio universitetas Agronomijos fakultetas

Irena Pranckietienė
Tel. +370 37 752 279
El.p. irena.pranckietiene@asu.lt

60. Europos universitetų ekologinės žemdirbystės dėstytojų tinklas European Network of Organic Agriculture Teachers(ENOAT)

Aleksandro Stulginskio universitetas Agronomijos fakultetas

Vaclovas Bogužas
Tel. +370 37 752 233
El.p. vaclovas.boguzas@asu.lt

61.

Europos žemės ūkio inžinierių asociacija
European Society of Agricultural Engineers(EurAgEng)

Aleksandro Stulginskio universitetas Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

Rolandas Domeika
Tel. +370 37 752 228
El.p. rolandas.domeika@asu.lt

62.

ISEKI maisto draugija
ISEKI-Food Association (IFA)

Aleksandro Stulginskio universitetas Agronomijos fakultetas

Elvyra Jarienė
Tel. +370 37 752 326
El.p. elvyra.jariene@asu.lt

63.

Japonijos herbologų draugija
Weed Science Society of Japan (WSSJ)

Aleksandro Stulginskio universitetas Agronomijos fakultetas

Aušra Marcinkevičienė
Tel. +370 37 752 229
El.p. ausra.marcinkeviciene@asu.lt

64.

Laisvoji tarptautinė natūralių medžiagų mokslininkų draugija
Free International Association of Researchers on Natural Substances 09(FIARNS09)

Aleksandro Stulginskio universitetas Agronomijos fakultetas

Zita Kriaučiūnienė
Tel. +370 37 752 377
El.p. zita.kriauciuniene@asu.lt

65.

Pasaulinė dirvožemio ir vandens apsaugos asociacija
World Association of Soil and Water Conservation (WASWC)

Aleksandro Stulginskio universitetas Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

Algis Kvaraciejus
Tel. +370 37 752 350
El.p. algis.kvaraciejus@asu.lt

66.

Šiaurės šalių hidrologų asociacija
Nordic Association for Hydrology (NHF)

Aleksandro Stulginskio universitetas Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

Algirdas Radzevičius
Tel. +370 37 752 393
El.p. algirdas.radzevicius@asu.lt

67.

Šiaurės šalių žemės ūkio mokslininkų asociacija
Nordic Association of Agricultural Scientists(NJF)

Aleksandro Stulginskio universitetas Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Linas Stabingis
Tel. +370 37 752 277
El.p. linas.stabingis@asu.lt

68.

Tarptautinė alelopatijos draugija
International Allelopathy Society (IAS)

Aleksandro Stulginskio universitetas Agronomijos fakultetas

Zita Kriaučiūnienė
Tel. +370 37 752 377
El.p. zita.kriauciuniene@asu.lt

69.

Tarptautinė augmenijos tyrinėtojų asociacija
International Association for Vegetation Science (IAVS)

Aleksandro Stulginskio universitetas Agronomijos fakultetas

Zita Kriaučiūnienė
Tel. +370 37 752 377
El.p. zita.kriauciuniene@asu.lt

70.

Tarptautinė automatinio valdymo federacija
International Federation of Automatic Control (IFAC-LINO)

Aleksandro Stulginskio universitetas Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

Kęstutis Navickas
Tel. +370 37 752 512
.El.p. kestutis.navickas@asu.lt

71.

Tarptautinė dirvožemininkų sąjunga
International Union of Soil Sciences (IUSS)

Aleksandro Stulginskio universitetas Agronomijos fakultetas

Rimantas Vaisvalavičius
Tel. +370 37 752 212
El.p. rimantas.vaisvalavicius@asu.lt

72.

Tarptautinė hidrologijos mokslų draugija
International Association of Hydrological Sciences (IAHS)

Aleksandro Stulginskio universitetas Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

Arvydas Povilaitis
Tel. +370 37 752 337
El.p. arvydas.povilaitis@asu.lt

73.

Tarptautinė medžiagų mokslo švietimo taryba
International Council on Materials Education(ICME)

Aleksandro Stulginskio universitetas Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

Audrius Žunda
Tel. +370 37 752 263
El.p. audrius.zunda@asu.lt

74.

Tarptautinė medžioklėtyros biologų sąjunga
International Union of Game Biologists(IUGB)

Aleksandro Stulginskio universitetas Miškų ir ekologijos fakultetas

Gediminas Brazaitis
Tel. +370 37 752 334
El.p. gediminas.brazaitis@asu.lt

75.

Tarptautinė meldinės nendrinukės išsaugojimo grupė
International Aquatic Warbler Conservation Team(AWCT)

Aleksandro Stulginskio universitetas Miškų ir ekologijos fakultetas

Žydrūnas Preikša
Tel. +370 37 752 224
El.p. zydrunas.preiksa@asu.lt

76.

Tarptautinė miškų tyrimų organizacijų sąjunga
International Union of Forest Research Organizations(IUFRO)

Aleksandro Stulginskio universitetas Miškų ir ekologijos fakultetas

Edmundas Bartkevičius
Tel. +370 37 752 232
El.p. edmundas.bartkevicius@asu.lt

77.

Tarptautinė sodininkystės mokslo draugija
International Society for Horticultural Science(ISHS)

Aleksandro Stulginskio universitetas Agronomijos fakultetas

Viktoras Pranckietis
Tel. +370 37 752 203
El.p. viktoras.pranckietis@asu.lt

78.

Tarptautinis statistikos mokslininkų tinklas
The World of Statistics

Aleksandro Stulginskio universitetas Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Vida Čiulevičienė
Tel. +370 37 752 284
El.p. vida.ciuleviciene@asu.lt

79.

Tarptautinė tribologų taryba
International Tribology Council(ITC)

Aleksandro Stulginskio universitetas Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

Juozas Padgurskas
Tel. +370 37 752 263
El.p. juozas.padgurskas@asu.lt

80.

Tarptautinė žemės dirbimo tyrimų asociacija
International Soil Tillage Research Organization(ISTRO)

Aleksandro Stulginskio universitetas Agronomijos fakultetas

Kęstutis Romaneckas
Tel. +370 37 752 211
El.p. kestutis.romaneckas@asu.lt

81. Vokietijos akademinių mainų tarnybos
DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) Lietuvos alumni klubas

Aleksandro Stulginskio universitetas Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

Remigijus Zinkevičius
Tel. +370 37 752 206
El.p. remigijus.zinkevicius@asu.lt

82.

Pasaulio artojų organizacija
World Ploughing Organisation (WPO)

Aleksandro Stulginskio universitetas Agronomijos fakultetas

Vaclovas Bogužas
Tel. +370 37 752 233
El.p. vaclovas.boguzas@asu.lt

Lietuvos artojų asociacija

Vaclovas Bogužas
Mob.+370 685 43 622
El.p. vaclovas.boguzas@asu.lt

83.

Tarptautinė sodininkystės ir daržininkystės mokslo organizacija
International Society for Horticultural Science (ISHS)

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Sodininkystės ir daržininkystės institutas

Audrius Sasnauskas
Tel. +370 37 555 210

84.

Europos institucijų vaisių tyrimo tinklas
European Fruit Research Institute(EUFRIN)

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Sodininkystės ir daržininkystės institutas

Audrius Sasnauskas
Tel. +370 37 555 210

85.

Tarptautinė maisto, mokslo ir technologijų sąjunga
International Union of Food Science and Technology (IUFOST)

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Sodininkystės ir daržininkystės institutas

Pranas Viškelis
Tel. +370 37 555 439

86.

Tarptautinė Pasauline sveikatos organizacija/ Maisto ir žemės ūkio organizacija(PSO/MŽŪO) Codex Alimentarius komisija

World Health Organization/ Food and Agriculture Organization of the United Nations (WHO/FAO) Codex Alimentarius Commission

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras,

Albertas Barzda,
Tel. +370 5 277 8919,
El.p. albertas.barzda@smlpc.lt

87.

Tarptautinė pienininkystės federacija
International Dairy Federation(IDF

LR žemės ūkio rūmai,

Sigita Černevičienė
Mob. +370 699 17 194
El.p. s.cerneviciene@zur.lt

88.

ES šalių Žemės ūkio profesinių organizacijų komitetas

ES Žemės ūkio kooperatyvų Generalinis komitetas
COPA-COGECA

LR žemės ūkio rūmai,

Vaida Leščauskaitė
Tel. +370 37 409 572
El.p. v.lescauskaite@zur.lt

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija

Eimantas Pranauskas.
Tel. +370 5 212 2248,
El.p. eimantas@lzuba.lt

89.

Pasaulinė arabų arklių augintojų organizacija
World Arabian Horse Organization(WAHO)

Lietuvos arabų arklių augintojų asociacija

Stasys Svetlauskas
Mob. +370 687 47 699
El.p. stasys.svetlauskas@gmail.com

90.

Europos pašarų gamintojų federacija
European Feed Manufacturers Federation(FEFAC)

Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacija

Dalia Ruščiauskienė
Tel. +370 5 210 7100
El.p. info@allgrain.lt

91.

ES mėsos pramonės asociacija
The Liaison Centre for the Meat Processing Industry in the European Union;CLITRAVI

Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija

Tel. +370 698 57 001
El.p. lmpa@lmpa.lt

92.

Europos žalųjų galvijų gerintojų asociacijų konfederacija
European Red Dairy Breed Asossiation(ERDBA)

Lietuvos Žalųjų galvijų gerintojų asociacija

Jonas Lingys,
Tel. +370 41 507 101
El.p. Lzgga@takas.lt

93.

Tarptautinė žalųjų ir žalmargių veisimo organizacija „Tarptautinis žalosios karvės klubas“
International Organization of Red and Red White Cattle Breeding Organization „International red Cows Club“

Lietuvos Žalųjų galvijų gerintojų asociacija

Jonas Lingys,
Tel. +370 41 507 101
El.p. Lzgga@takas.lt

94.

Pasaulinė paukštininkystės mokslo asociacija
World‘s Poultry Science Association

Pasaulinės paukštininkystės mokslo asociacijos Lietuvos skyrius

Prof. Vytautas Sirvydis
Tel. +370 698 37 733
El.p. v.sirvydis@takas.lt

95.

Baltijos šalių žemės ūkio organizacijų taryba
Meeting of Baltic States Agricultural Organizations Council

Lietuvos Žemės ūkio bendrovių asociacija

Jonas Sviderskis
Tel. +370 5 212 2248
El.p. info@lzuba.lt

96.

Europos Holšteinų konfederacija
European Holstain Confederation (EHHC)

Lietuvos galvijų veisėjų asociacija

Edvardas Gedgaudas,
Tel. +370 687 34 801
El.p. info@holstein.lt

97.

Pasaulinė Holšteinų Federacija
World Holstein Friesian Federation (WHFF)

Lietuvos galvijų veisėjų asociacija

Edvardas Gedgaudas,
Tel. +370 687 34 801
El.p. info@holstein.lt

98.

Europos žolininkų federacija
European Grassland Federation (EGF)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės institutas

Jonas Jatkauskas
Tel. +370 422 65 383
El.p. pts@lgi.lt
Svetainė: www.lgi.lt

99.

Tarptautinė gyvūnų genetikos bendrija
International Society for Animal Genetic(ISAG)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės institutas

Virginija Jatkauskienė
Tel. +370 422 65 183
El.p. virginijaj@yahoo.com
Svetainė: www.lgi.lt

100.

Miško vabzdžių ir ligų tyrimas ir metotodologija centrinėje Europoje
Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas,

doc. dr. Artūras Gedminas
Tel. +370 674 18 957
El.p. m.apsauga@mi.lt

101.

Tarptautinė Humuso medžiagų draugija
International Humic Substances Society (IHSS)

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas,

dr. Alvyra Šlepetienė
Tel. +370 347 37 664;
El.p. alvyra@lzi.lt

102.

Tarptautinės Humuso medžiagų draugijos Šiaures –Baltijos Šalių grupė
Nordic Group of International Humic Substances Society

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas,

dr. Alvyra Šlepetienė
Tel. +370 347 37 664
El.p. alvyra@lzi.lt

103.

Tarptautinė Žemės dirbimo tyrėjų organizacija
Soil Tillage Research Organization (ISTRO)

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas

dr. Alvyra Šlepetienė
Tel. +370 347 37 664
El.p. alvyra@lzi.lt

104.

Tarptautinis kviečių ir kukurūzų pagerinimo centras
International Wheat and Maize Improvement Centre (CIMMYT)

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas

doc. dr. Vytautas Ruzgas
Tel. +370 347 37 192
El.p. ruzgas@lzi.lt

105.

Šiaurės Baltijos šalių veiksmų su atsparumu pesticidams grupė
Nordic Baltic Resistance Action Group(NORBARAG)

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas

dr. Roma Semaškienė,
Tel. +370 347 37 036,
El.p. roma@lzi.lt

106.

Europos dirvožemio apsaugos draugija
Eurpean Society for soil Conservation(ESSC)

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Vokės filialas

dr. Saulius Marcinkonis
Tel. +370 5  2645 439
El.p. saulius.marcinkonis@voke.lzi.lt

107 Pasaulio dirvožemio ir vandens apsaugos sąjunga
World Association of Soil and Water Conservation  (WASWAC)

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Vokės filialas

dr. Eugenija Bakšienė
Tel. +370 5 264 5439
El.p. eugenija.baksiene@voke.lzi.lt

108

Pasaulinio mokslinių tyrimų aljanso, dirbančio šiltnamio efektą sukeliančių dujų iš žemės ūkio srityje, taryba (GRA)

Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos departamentas

Lina Juodytė
+370 5 239 1088
El. p. lina.petke@zum.lt

109

Europos žemės ūkio tyrimų iniciatyva (EURAGRI)

Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos departamentas

Vilma Kraujalytė
Tel. +370 5 239 1084
El.p.  Vilma.Kraujalyte@zum.lt

110

Europos regioninių genetinių išteklių centras

LSMU Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės institutas

Rūta Šveistienė
Tel. +370 4 226 5383
El.p. ruta.sveistiene@lsmuni.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11