Prekybos politika

BREXIT. ES ir Jungtinės Karalystės susitarimai dėl ateities santykių

2016 m. birželio 23 d. referendume dauguma Jungtinės Didžiosios Britanijos (JK) ir Šiaurės Airijos Karalystės rinkėjų balsavo už išstojimą iš Europos Sąjungos (ES).

Susitarimas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES įsigaliojo 2020 m. vasario 1 d., po to, kai dėl jo buvo susitarta 2019 m. spalio 17 d., kartu su Politine deklaracija, kuria nustatomi ES ir JK būsimos partnerystės pagrindiniai principai. Ratifikavus šį susitarimą, iki 2020 m. pabaigos įsigaliojo pereinamasis laikotarpis.

2020 m. gruodžio 24 dieną ES ir JK susitarė dėl trijų susitarimų, kurie reguliuos ES ir JK ateities santykius. Tai:

  • Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas
  • ES–JK susitarimas dėl saugumo procedūrų dėl pasikeitimo įslaptinta informacija ir jos saugumo užtikrinimo
  • Susitarimas tarp JK Vyriausybės ir Europos atominės energijos bendrijos dėl bendradarbiavimo dėl saugaus ir taikaus atominės energijos naudojimo

 

ES ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas

2020 m. pabaigoje pasiektas ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas yra modernios ir tvarios prekybos politikos pavyzdys, jo pagrindas yra laisva prekyba; piliečių teisių apsauga; horizontalieji aspektai dėl susitarimo valdymo bei ginčų sprendimo mechanizmo.

Prekybos ir bendradarbiavimo susitarime, maisto produktų eksporto srityje atsiranda naujų pokyčių. Nuo 2021 m. balandžio 1 dienos įvedamas reikalavimas turėti veterinarinius sertifikatus žemės ūkio ir maisto produktų eksportui į JK. Nuo liepos 1 dienos – produktai į JK turės patekti per pasienio kontrolės postus ir bus atliekama dokumentinė, tapatybės ir fizinė kontrolė. Eksportuojami produktai turės atitikti JK maisto produktų ženklinimo taisykles, todėl kai kuriais atvejais maisto produktų gamintojams gali tekti pakeisti ženklinimą, atsižvelgiant į JK reikalavimus.

Tokių reikalavimų pavyzdžiai – privalomas produkto kilmės šalies nurodymas, produkto importuotojo, įsisteigusio ES valstybėje narėje, vardo, pavardės ar pavadinimo bei adreso nurodymas, privalomi sveikumo arba identifikavimo ženklai, kuriuose vietoj mums įprastos santrumpos „EB“ reikės nurodyti šalies, kurioje yra įsikūrusi įmonė, pavadinimą (t. y. visą arba ISO dviejų raidžių kodą) ir įmonės veterinarinio patvirtinimo numerį.

Sanitariniai reikalavimai žemės ūkio produkcijai visa apimtimi (kuomet bus praplėstas sąrašas reguliuojamų augalų ir augalinių produktų) įsigalios nuo liepos 1 d.

Daugiau informacijos galima rasti:

http://www.vatzum.lt/lt/naujienos/,nid.521

Naujienos | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (vmvt.lt)

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-14