Kur rasti reikiamus dokumentus pagal konkrečios vietos veiklos grupės kvietimą teikti paraiškas?

Bendrieji teisės aktai, taikomi vietos veiklos grupių veiklai ir vietos plėtros strategijoms įgyvendinti, yra skelbiami Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje sekant šią nuorodą: http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/priemones/19-priemone-leader-programa, skiltyje „Vietos plėtros strategijų atranka ir įgyvendinimas (19.2 ir 19.4 veiklos sritys)“. Arba NMA interneto svetainėje sekant šią nuorodą: https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-vietos-projektams-igyvendinti-pagal-vps-2016-m/9953?tab=1. Visus reikiamus dokumentus: finansavimo sąlygų aprašą, paraiškos ir verslo plano (kai jis būtinas) formas, kitus dokumentus galima rasti kiekvienos konkrečios vietos veiklos grupės interneto svetainėje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-27