Kur rasti reikiamus dokumentus pagal konkrečias priemones bei veiklos sritis?

Bendrieji teisės aktai, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikomi visoms priemonėms bei priemonių veiklos sritims, yra skelbiami Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje sekant šią nuorodą: http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/administravimas, skiltyje „Bendrieji teisės aktai“. Įgyvendinimo taisyklės pagal priemonių veiklos sritis yra skelbiamos Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje sekant šią nuorodą: http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/priemones.

Teisės aktai, reglamentuojantys paramos teikimą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones yra skelbiami Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje sekant šią nuorodą: https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/zuvininkyste/es-parama/2014-2020-m-parama-zuvininkystes-sektoriui/veiksmu-programa-vp.

Priemonių / veiklos sričių įgyvendinimo taisyklės yra skelbiamos Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje sekant šią nuorodą: https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/zuvininkyste/es-parama/2014-2020-m-parama-zuvininkystes-sektoriui/veiksmu-programa-vp/ejrzf-prioritetai-ir-ju-priemones .

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-21