Kur galime sužinoti, kiek yra skiriama lėšų priemonių veiklos sritims?

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalios metinės lėšos yra tvirtinamos žemės ūkio ministro įsakymu „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“, kurio aktuali redakcija yra skelbiama Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje sekant šią nuorodą: http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/administravimas, skiltyje „Metinis lėšų paskirstymas“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-27