Kokiais būdais ir kur galima pateikti paraišką pagal „LEADER“ programos veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“?

Tiek tarptautinio bendradarbiavimo projektų, tiek teritorinio bendradarbiavimo projektų paraiškos teikiamos spausdintine (popieriuje pateikta) forma pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, taip pat registruotu paštu. Registruotu paštu pateikta paramos paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip paskutinę paramos paraiškų priėmimo tvarkaraštyje nurodytą dieną. Rekomenduojama paraiškas teikti registruotu paštu. Paramos paraiškos NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose arba paštu, adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius. Detalesnė informacija pateikiama Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos interneto tinklalapyje: https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/vvg-bendradarbiavimo-projektu-rengimas-ir-igyvendinimas-teritorinio-bendradarbiavimo-projektai-2020-m-ii/25569?tab=1 ir https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/vvg-bendradarbiavimo-projektu-rengimas-ir-igyvendinimas-tarptautinio-bendradarbiavimo-projektai-2020-m-ii/25572?tab=1.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-23