Kokia kalba gali būti užpildoma tarptautinio bendradarbiavimo paraiška ir pridedami dokumentai?

Teikiant tarptautinio bendradarbiavimo paraišką bei kitus reikalingus dokumentus, jie turi būti pildomi lietuvių kalba. Kita kalba užpildytos paramos paraiškos ir jų priedai, išskyrus jungtinės veiklos sutartį (kuri gali būti teikiama anglų kalba), nepriimami. Jei kartu su paramos paraiška pridedami dokumentai yra ne lietuvių kalba, turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, išskyrus dokumentus, teikiamus anglų kalba. Už dokumento originalo atitiktį vertimui atsakingas pareiškėjas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-27