Kaip vykdyti žemės sklypų kadastrinius matavimus Lietuvoje paskelbus karantiną?

Matininkas, atliekantis žemės sklypo kadastrinius matavimus, karantino Lietuvoje metu turi laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarime Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ išdėstytų rekomendacijų. Taip pat matininkas karantino Lietuvoje metu vykdydamas žemės sklypo ribų paženklinimo vietovėje procedūras kviestinių asmenų į žemės sklypo paženklinimą vietovėje galėtų nekviesti, tačiau laikydamasis Nuostatų 32.1.1.3 papunktyje nurodytos tvarkos, kviestiniams asmenims registruotu laišku turėtų išsiųsti žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akto kopiją ir žemės sklypo plano fragmentą (ištrauką) susipažinti.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-27