Kaip galime pateikti mokėjimo prašymą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“?

Pažymėtina, kad mokėjimo prašymai kartu su pridedamais dokumentais Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka turi būti pateikti paramos sutartyje nustatytais terminais tik per ŽŪMIS, adresu: https://zumis.lt/ext/esservices/desc/41?3.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-27