Ar yra trukdžių gauti fitosanitarinius sertifikatus išvežamai augalinei produkcijai?

Prašymus gauti fitosanitarinius sertifikatus į trečiąsias šalis išvežamai augalinei produkcijai karantino laikotarpiu priima Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos nuotoliniu būdu – per Fitosanitarinio registro informacinę sistemą (FRIS) arba Augalininkystės tarnybos padalinio, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra išvežamas krovinys, elektroninio pašto adresu. Padalinių, atliekančių fitosanitarinį sertifikavimą, elektroninio pašto adresai skelbiami interneto svetainėje: http://www.vatzum.lt/lt/naujienos/trukdziu_gauti_fitosanitarinius_sertifikatus_isvezamai_augalinei_produkcijai_nera/?fbclid=IwAR37haPGI9pTUmC76BfyLzFVmbUyJW0Ldg5iEA-noZP1vdxqlt1AVDY4RcU.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-21