Ar keisis paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2020 metais grafikas?

Daugelio priemonių paraiškų priėmimas pratęstas mėnesiui. Paraiškų priėmimas pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ vyks nuo 2020-04-01 iki 2020-06-30, o pagal veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ nuo 2020-03-02 iki 2020-05-29. Priemonės „Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas“ paraiškų priėmimas vyks nuo 2020-03-02 iki 2020-04-30. Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)“ paraiškų priėmimas šiais metais nebus organizuojamas, o veiklos srities „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ paraiškų priėmimas vyks  nuo 2020-04-01 iki 2020-06-30. Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ paraiškų priėmimas vyks nuo 2020-03-02 iki 2020-05-29. Priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ paraiškų priėmimas vyks nuo 2020-04-01 iki 2020-06-30. Priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ paraiškų priėmimas vyks nuo 2020-03-16 iki 2020-06-15. Priemonės „LEADER programa“ dviejų veiklos sričių paraiškų priėmimas organizuojamas taip: „Teritorinio bendradarbiavimo projektai“ – nuo 2020-03-02 iki 2020-05-15, „Tarptautinio bendradarbiavimo projektai“ –  nuo 2020-03-02 iki 2020-05-15. Priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklo narių projektai“ paraiškų priėmimas vyks nuo 2020-03-02 iki 2020-05-15 ir nuo 2020-08-17 iki 2020-10-30. Paraiškos pagal „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ bus renkamos nuo 2020-03-02 iki 2020-05-04, o KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ paraiškos bus renkamos nuo 2020-03-02 iki 2020-05-29.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-31