Ar keisis paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2020 metais grafikas?

Daugelio priemonių paraiškų priėmimas pratęstas mėnesiui. Paraiškų priėmimas pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ vyks nuo 2020-04-01 iki 2020-06-30, o pagal veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ nuo 2020-03-02 iki 2020-05-29. Priemonės „Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas“ paraiškų priėmimas vyks nuo 2020-03-02 iki 2020-04-30. Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)“ paraiškų priėmimas vyks nuo 2020-05-18 iki 2020-06-15. Veiklos srities „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ paraiškų priėmimas vyks  nuo 2020-04-01 iki 2020-06-30. Numatytas papildomas paraiškų priėmimas nuo 2020-06-01 iki 2020-06-30 pagal priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį ,,Parama smulkiesiems ūkiams“. Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ paraiškų priėmimas vyks nuo 2020-03-02 iki 2020-05-29. Priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ paraiškų priėmimas vyks nuo 2020-04-01 iki 2020-06-30. Priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ paraiškų priėmimas vyks nuo 2020-03-16 iki 2020-07-10. Priemonės „LEADER programa“ dviejų veiklos sričių paraiškų priėmimas organizuojamas taip: „Teritorinio bendradarbiavimo projektai“ – nuo 2020-06-01 iki 2020-07-31; 2020- 09-01 – 2020-10-30, „Tarptautinio bendradarbiavimo projektai“ –  nuo 2020-06-01 iki 2020-07-31; 2020- 09-01 – 2020-10-30, ,, Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas)‘‘ - nuo 2020-06-01 iki 2020-07-31; 2020- 09-01 – 2020-10-30 . Priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklo narių projektai“ paraiškų priėmimas vyks nuo 2020-03-02 iki 2020-05-15 ir nuo 2020-08-17 iki 2020-10-30. Paraiškos pagal „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ bus renkamos nuo 2020-03-02 iki 2020-05-04 ir nuo 2020-07-01 iki 2020-08-31, o KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ paraiškos bus renkamos nuo 2020-03-02 iki 2020-05-29.

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Mokslininkų ir žvejų partnerystės“ paraiškų priėmimas vyks nuo 2020-03-02 iki 2020-05-29. “Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įsipareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi” paraiškų priėmimas vyks nuo 2020-03-16 iki 2020-06-12.Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas” paraiškos bus renkamos nuo 2020-03-30 iki 2020-06-26. Iniciatyvos, kuriomis siekiama sumažinti akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų paraiškų priėmimas vyks nuo 2020-03-16 iki 2020-06-01.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-27