Ar karantino metu keičiasi paraiškų teikimas?

Karantino metu paramos paraiškas iš pareiškėjų priima ir registruoja Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt. Paramos paraiška ir su ja pateikiami dokumentai turi būti pateikti pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, šie dokumentai taip pat gali būti pateikiami ir per ŽŪMIS, jei tokia galimybė yra, registruotu paštu ir per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu adresais, nurodytais NMA svetainėje, kitomis elektroninėmis priemonėmis ir panašiai. Karantino metu pareiškėjas pasirašytą paramos paraišką kartu su paramos paraiška pateikiamais dokumentais NMA darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose pareiškėjas gali pateikti paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis), kurios įrengtos NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. „Paraiškų dėžutėse“ pateiktos paraiškos vieną kartą per dieną išimamos, pažymimos paraiškos išėmimo spaudu (išėmimo data, laikas, išėmusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas) bei užregistruojamos. Apie paramos paraiškos užregistravimą pareiškėjai per 1 d. d. informuojami paramos paraiškoje nurodytu telefonu ir (arba) elektroniniu paštu. Pareiškėjas paraiškoje privalo nurodyti telefoną ir (arba) elektroninio pašto adresą, kuriuo NMA galėtų jį informuoti apie paraiškos gavimą bei užregistravimą. Pareiškėjas, pateikęs paraišką per „paraiškų dėžutę“ ir negavęs iš agentūros informacijos apie paramos paraiškos užregistravimą, ne vėliau kaip 2 darbo dieną po paraiškos pateikimo privalo susisiekti su agentūra, priešingu atveju, kilus ginčui dėl paraiškos pateikimo, bus laikoma, kad paraiška nebuvo pateikta. Paraiškos per „paraiškų dėžutę“ teikiamos dvi darbo dienas trumpiau nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo pabaiga. Paraiškų teikimo tvarka numatyta Įgyvendinimo taisyklėse pagal priemonių veiklos sritis, kurios yra skelbiamos Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje sekant šią nuorodą: http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/priemones.

Paraiškų ir kitų dokumentų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemones / veiklos sritis teikimo tvarka numatyta šios Veiksmų programos administravimo taisyklėse, kurios yra skelbiamos Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje sekant šią nuorodą: http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/zuvininkyste/es-parama/2014-2020-m-parama-zuvininkystes-sektoriui/veiksmu-programa-vp/veiksmu-programa-ir-jos-administravimas.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-27