Ar karantino metu atliekama žemės ūkio technikos techninė apžiūra?

Šiuo metu žemės ūkio technikos techninė apžiūra neatliekama. Žemės ūkio ministras, atsižvelgdamas į susidariusią situaciją dėl šalyje paskelbto karantino, 2020 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 3D-230 pakeitė Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarką, papildydamas ją 81 punktu, kuris nustato, kad traktoriams, kuriems yra pasibaigusi arba pasibaigia techninė apžiūra po 2020 m. kovo 14 d., techninės apžiūros galiojimo terminas pratęsiamas laikotarpiui, iki Lietuvos Respublikoje galios karantino režimas ir 2 mėn. jam pasibaigus.

Atkreiptinas dėmesys, kad visų transporto priemonių vairuotojai privalo vadovautis Kelių eismo taisyklėmis. Jos draudžia vairuoti techniškai netvarkingas, keliamų techninių reikalavimų  neatitinkančias transporto priemones. Prieš pradėdamas važiuoti, motorinės transporto priemonės, traktoriaus, savaeigės mašinos vairuotojas privalo įsitikinti, ar transporto priemonė tvarkinga, ar joje yra pirmosios pagalbos, gaisrinės saugos, avarinio sustojimo vietos ženklinimo ir kitos atitinkamai transporto priemonės rūšiai privalomos priemonės, taip pat kelionės metu stebėti transporto priemonės techninę būklę.

Jeigu važiuojanti transporto priemonė sugenda ir dėl to neatitinka techninių reikalavimų, o gedimo pašalinti neįmanoma, vairuotojas, laikydamasis būtinų atsargumo priemonių, gali važiuoti iki stovėjimo ar remonto vietos, išskyrus Kelių eismo taisyklių 234 punkte nustatytus atvejus. Todėl Žemės ūkio ministerija ragina traktorių savininkus būti atsakingiems ir nevažinėti su netvarkingomis transporto priemonėmis.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-27