Svarbiausia informacija dėl COVID - 19 ligos (koronaviruso infekcijos)

Siekiant trumpuoju laikotarpiu suvaldyti koronaviruso plitimo riziką ir tinkamai pasirengti galimam viruso protrūkiui ateityje, parengta COVID-19 valdymo strategija.

Strategijos paskirtis – sutelkti visų valdžios institucijų ir įstaigų, vietos savivaldos, medikų, socialinių ekonominių partnerių, pilietinės visuomenės pastangas, iniciatyvas ir jau vykdomas veiklas viruso plitimo rizikai suvaldyti ir neigiamam poveikiui minimizuoti. Pasaulyje dar nepakankamai išvystyta žinių apie naująjį koronavirusą bazė, todėl strategija rengiama kaip dinamiškas, reguliariai peržiūrimas, atnaujinamas ir pildomas dokumentas.

Su strategija galite susipažinti čia

Strategija apima tris COVID-19 suvaldymo planus:

Su COVID-19 valdymo strategijos įgyvendinimo priemonių planu galite susipažinti čia

Su ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planu galite susipažinti čia