Asmenis aptarnauja: Dokumentų valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės

Marytė Vitonienė

Funkcijos:
Asmenų aptarnavimas (žodžiu ir telefonu), fizinių ir juridinių asmenų prašymų, pranešimų bei skundų registravimas, jų nagrinėjimo organizavimas, informacijos archyvinių dokumentų klausimais teikimas.
Kab. nr. 172
Tel. (8 5) 239 1281
El. p. [email protected]

Vilija Gaigalienė

Funkcijos:
Elektroniniu būdu gautų asmenų klausimų tvarkymas, atsakymų į fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus parengimo laiku kontroliavimas, jų išsiuntimo organizavimas.
Kab. nr. 172
Tel. (8 5) 239 1391
El. p. [email protected]

Pagal kompetenciją interesantai konsultuojami ministerijos valdymo sričiai priklausančiais klausimais:

  • Teikiama informacija bendruoju telefonu (8 5) 239 1111, atsakoma į elektroniniu paštu pateiktus klausimus;

  • Priimami ir registruojami gyventojų prašymai / skundai, adresuoti Žemės ūkio ministerijai;

  • Informuojama apie skundų / prašymų registravimo datą, numerį, instituciją ar specialistą, atsakingą už atsakymo parengimą;

  • Informuojama apie pavaldžių įstaigų teikiamas paslaugas ir nurodomi kontaktiniai asmenys rūpimais klausimais;

  • Priimami prašymai dėl pažymų išdavimo (duomenų apie darbo pajamas ar darbo stažą).

     

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-12