Asmenų aptarnavimas

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 ,,Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. V-1546 ,,Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ pakeitimo“

LAIKINAI STABDOMAS ASMENŲ APTARNAVIMAS KONTAKTINIU BŪDU

 

ASMENYS APTARNAUJAMI: telefonu tel. +370 5 239 1281;  +370 5 239 1391;

el. p. zum@zum.lt; raštu, adresu Gedimino pr. 19, 01103 Vilnius

 

 

Rusų kalba gali konsultuoti Vilija Gaigalienė
el. p.
vilija.gaigaliene@zum.lt, tel. +370 5 239 1391 

Hа русском языке консультирует Vilija Gaigalienė

e-mail  vilija.gaigaliene@zum.lt, tel. +370 5 239 1391 


Anglų kalba gali konsultuoti Marytė Vitonienė,
el. p.
  Maryte.Vitoniene@zum.lt, tel. +370 5 239 1281 

For inquiries in English please feel free to contact Marytė Vitonienė,

e-mail  Maryte.Vitoniene@zum.lt, tel. +370 5 239 1281 

 

LR Žemės ūkio ministerijos Piliečių chartija